Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklame Og Rabatter As
Juridisk navn:  Reklame Og Rabatter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 11 Storgata 11 Fax:
2408 Elverum 2408 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 919438142
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: All In Web Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.17%
Egenkapital  
  
-293.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 38.000 0
Resultat: -47.000 -46.000
Egenkapital: -63.000 -16.000
Regnskap for  Reklame Og Rabatter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 38.000 0
Driftskostnader -85.000 -46.000
Driftsresultat -47.000 -46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -47.000 -46.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -47.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 67.000 68.000
Sum eiendeler 67.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -46.000
Sum egenkapital -63.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 38.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -46.000
Driftskostnader -85.000 -46.000
Driftsresultat -47.000 -46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -47.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 67.000 67.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 2.000
Sum omløpsmidler 67.000 68.000
Sum eiendeler 67.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -46.000
Sum egenkapital -63.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8
Soliditet -92.6 -23.5
Resultatgrad -123.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -5.3
Total kapitalrentabilitet -69.1 -67.6
Signatur
22.08.2017
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex