Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklame Og Profilering As
Juridisk navn:  Reklame Og Profilering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 990 99 060
Kvalebergveien 21 Kvalebergveien 21 Fax:
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917338914
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/9/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.98%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 120.000 666.000 519.000 155.000 155.000
Resultat: 3.000 6.000 -106.000 6.000 6.000
Egenkapital: 41.000 39.000 34.000 34.000 34.000
Regnskap for  Reklame Og Profilering As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 120.000 666.000 519.000 155.000 155.000
Driftskostnader -116.000 -656.000 -623.000 -148.000 -148.000
Driftsresultat 3.000 11.000 -104.000 6.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 0 0
Finans -1.000 -4.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 3.000 6.000 -106.000 6.000 6.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Årsresultat 2.000 5.000 -106.000 4.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 257.000 850.000 464.000 99.000 99.000
Sum eiendeler 257.000 850.000 464.000 99.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 9.000 4.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 41.000 39.000 34.000 34.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 811.000 429.000 64.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 850.000 463.000 98.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 666.000 519.000 155.000 155.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 120.000 666.000 519.000 155.000 155.000
Varekostnad -59.000 -404.000 -324.000 -90.000 -90.000
Lønninger -4.000 -166.000 -182.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -86.000 -117.000 -58.000 -58.000
Driftskostnader -116.000 -656.000 -623.000 -148.000 -148.000
Driftsresultat 3.000 11.000 -104.000 6.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 0 0
Finans -1.000 -4.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 5.000 -106.000 4.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 150.000 718.000 339.000 77.000 77.000
Andre fordringer 106.000 112.000 106.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 21.000 19.000 22.000 22.000
Sum omløpsmidler 257.000 850.000 464.000 99.000 99.000
Sum eiendeler 257.000 850.000 464.000 99.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 9.000 4.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 41.000 39.000 34.000 34.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 33.000 12.000 12.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 137.000 83.000 17.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 668.000 312.000 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 811.000 429.000 64.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 850.000 463.000 98.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 39.000 35.000 35.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.1 1.5 1.6
Soliditet 1 4.6 7.3 34.7 34.7
Resultatgrad 2.5 1.7 3.9 3.9
Rentedekningsgrad 3 2.2
Gjeldsgrad 5.3 20.8 12.6 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.4 -22.5 6.1 6.1
Signatur
23.03.2017
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex