Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklame Og Høydeservice As
Juridisk navn:  Reklame Og Høydeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91394091
Fjellveien 14 Fjellveien 14 Fax:
1792 Tistedal 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 998825261
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Idd Og Aremark Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.84%
Resultat  
  
-1344.44%
Egenkapital  
  
-6.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 586.000 731.000 268.000 1.500.000 1.313.000
Resultat: -130.000 -9.000 543.000 167.000 -130.000
Egenkapital: 1.756.000 1.886.000 1.895.000 1.339.000 1.213.000
Regnskap for  Reklame Og Høydeservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 586.000 731.000 268.000 1.500.000 1.313.000
Driftskostnader -717.000 -741.000 -950.000 -1.332.000 -1.444.000
Driftsresultat -130.000 -9.000 -680.000 167.000 -131.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.224.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.224.000 0 1.000
Resultat før skatt -130.000 -9.000 543.000 167.000 -130.000
Skattekostnad 0 0 12.000 -41.000 34.000
Årsresultat -130.000 -9.000 556.000 126.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 143.000 207.000 894.000 987.000
Sum omløpsmidler 1.963.000 1.947.000 1.884.000 1.086.000 436.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.090.000 2.091.000 1.980.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.726.000 1.856.000 1.865.000 1.309.000 1.183.000
Sum egenkapital 1.756.000 1.886.000 1.895.000 1.339.000 1.213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 305.000 204.000 196.000 628.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 2.061.000 2.090.000 2.091.000 1.979.000 1.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 586.000 718.000 268.000 1.500.000 1.313.000
Andre inntekter 0 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 586.000 731.000 268.000 1.500.000 1.313.000
Varekostnad 0 -4.000 -8.000 -149.000 -265.000
Lønninger -642.000 -636.000 -700.000 -695.000 -571.000
Avskrivning -44.000 -64.000 -77.000 -77.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -37.000 -165.000 -411.000 -531.000
Driftskostnader -717.000 -741.000 -950.000 -1.332.000 -1.444.000
Driftsresultat -130.000 -9.000 -680.000 167.000 -131.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.224.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.224.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 -9.000 556.000 126.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 18.000 40.000 0
Driftsløsøre 33.000 62.000 92.000 182.000 285.000
Sum varige driftsmidler 99.000 143.000 207.000 334.000 411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 560.000 560.000
Sum anleggsmidler 99.000 143.000 207.000 894.000 987.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 5.000 31.000 206.000 111.000
Andre fordringer 13.000 12.000 28.000 22.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.928.000 1.931.000 1.825.000 858.000 285.000
Sum omløpsmidler 1.963.000 1.947.000 1.884.000 1.086.000 436.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.090.000 2.091.000 1.980.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.726.000 1.856.000 1.865.000 1.309.000 1.183.000
Sum egenkapital 1.756.000 1.886.000 1.895.000 1.339.000 1.213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 0
Leverandørgjeld 0 2.000 6.000 51.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 92.000 133.000 165.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 110.000 57.000 399.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 204.000 196.000 628.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 2.061.000 2.090.000 2.091.000 1.979.000 1.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.658.000 1.743.000 1.688.000 458.000 227.000
Likviditetsgrad 1 6.4 9.5 9.6 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 6.4 9.5 9.6 1.7 2.1
Soliditet 85.2 90.2 90.6 67.7 85.3
Resultatgrad -22.2 -1.2 -253.7 11.1 -10.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -6.3 -0.4 2 8.4 -9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex