Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklame Consult AS
Juridisk navn:  Reklame Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90921150
Postboks 2504 Langnes Håkon Den Gamles Gate 5 Fax: 77607621
9267 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 971507454
Aksjekapital: 9.172.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/11/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.81%
Resultat  
  
74.53%
Egenkapital  
  
100.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 857.000 1.171.000 2.207.000 2.727.000 3.345.000
Resultat: -161.000 -632.000 -514.000 -802.000 -2.011.000
Egenkapital: 31.000 -5.987.000 -5.356.000 -4.842.000 -4.040.000
Regnskap for  Reklame Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 857.000 1.171.000 2.207.000 2.727.000 3.345.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.779.000 -2.625.000 -3.408.000 -5.212.000
Driftsresultat -373.000 -608.000 -417.000 -681.000 -1.866.000
Finansinntekter 725.000 0 0 0 0
Finanskostnader -514.000 -24.000 -97.000 -121.000 -145.000
Finans 211.000 -24.000 -97.000 -121.000 -145.000
Resultat før skatt -161.000 -632.000 -514.000 -802.000 -2.011.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -632.000 -514.000 -802.000 -2.011.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 597.000 1.046.000 938.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 1.321.000 500.000 621.000 929.000 804.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.097.000 1.667.000 1.867.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital -9.141.000 -9.887.000 -9.256.000 -8.742.000 -7.940.000
Sum egenkapital 31.000 -5.987.000 -5.356.000 -4.842.000 -4.040.000
Sum langsiktig gjeld 583.000 6.187.000 6.268.000 5.407.000 4.754.000
Sum kortsiktig gjeld 809.000 897.000 755.000 1.301.000 1.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.424.000 1.097.000 1.667.000 1.866.000 1.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 857.000 1.171.000 2.207.000 2.727.000 3.345.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 857.000 1.171.000 2.207.000 2.727.000 3.345.000
Varekostnad -488.000 -700.000 -1.079.000 -1.291.000 -2.507.000
Lønninger -499.000 -729.000 -1.244.000 -1.507.000 -1.721.000
Avskrivning -10.000 -27.000 -35.000 -55.000 -67.000
Nedskrivning 0 -58.000 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -265.000 -267.000 -555.000 -917.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.779.000 -2.625.000 -3.408.000 -5.212.000
Driftsresultat -373.000 -608.000 -417.000 -681.000 -1.866.000
Finansinntekter 725.000 0 0 0 0
Finanskostnader -514.000 -24.000 -97.000 -121.000 -145.000
Finans 211.000 -24.000 -97.000 -121.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -632.000 -514.000 -802.000 -2.011.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 19.000 23.000 29.000 37.000
Driftsløsøre 81.000 87.000 167.000 195.000 243.000
Sum varige driftsmidler 96.000 106.000 190.000 225.000 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 491.000 856.000 713.000 743.000
Sum anleggsmidler 102.000 597.000 1.046.000 938.000 1.022.000
Varebeholdning 204.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Kundefordringer 278.000 260.000 203.000 646.000 462.000
Andre fordringer 113.000 12.000 70.000 72.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 28.000 149.000 11.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.321.000 500.000 621.000 929.000 804.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.097.000 1.667.000 1.867.000 1.826.000
Sum opptjent egenkapital -9.141.000 -9.887.000 -9.256.000 -8.742.000 -7.940.000
Sum egenkapital 31.000 -5.987.000 -5.356.000 -4.842.000 -4.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 583.000 6.187.000 6.268.000 5.407.000 4.754.000
Leverandørgjeld 622.000 410.000 364.000 812.000 673.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 130.000 144.000 337.000 263.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 356.000 247.000 152.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 809.000 897.000 755.000 1.301.000 1.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.424.000 1.097.000 1.667.000 1.866.000 1.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 -397.000 -134.000 -372.000 -308.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.6 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 0.3 0.6 0.6 0.6
Soliditet 2.2 -545.8 -321.3 -259.5 -221.2
Resultatgrad -43.5 -51.9 -18.9 -25.0 -55.8
Rentedekningsgrad -0.7 -25.3 -4.3 -5.6 -12.9
Gjeldsgrad 44.9 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5
Total kapitalrentabilitet 24.7 -55.4 -36.5 -102.2
Signatur
02.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex