Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Juridisk navn:  Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32265890
Strandveien 33 Strandveien 33 Fax: 32265891
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 950605316
Aksjekapital: 868.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.08%
Resultat  
  
-178.97%
Egenkapital  
  
-10.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.738.000 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000
Resultat: -154.000 195.000 192.000 59.000 -337.000
Egenkapital: 995.000 1.115.000 990.000 871.000 819.000
Regnskap for  Reiselyst Og Norwegian Cruise Center As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.738.000 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000
Driftskostnader -5.905.000 -5.984.000 -4.908.000 -5.284.000 -8.203.000
Driftsresultat -167.000 191.000 214.000 74.000 -292.000
Finansinntekter 14.000 7.000 1.000 9.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -23.000 -24.000 -60.000
Finans 13.000 5.000 -22.000 -15.000 -45.000
Resultat før skatt -154.000 195.000 192.000 59.000 -337.000
Skattekostnad 34.000 -70.000 -73.000 -8.000 0
Årsresultat -120.000 126.000 119.000 51.000 -337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 622.000 597.000 676.000 708.000 699.000
Sum omløpsmidler 897.000 2.435.000 2.285.000 2.429.000 2.645.000
Sum eiendeler 1.519.000 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.344.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 161.000 35.000 -84.000 -135.000
Sum egenkapital 995.000 1.115.000 990.000 871.000 819.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 163.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 1.917.000 1.972.000 2.267.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.738.000 6.175.000 5.120.000 5.359.000 7.912.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 5.738.000 6.175.000 5.121.000 5.359.000 7.912.000
Varekostnad -4.609.000 -4.865.000 -4.089.000 -4.334.000 -6.543.000
Lønninger -401.000 -616.000 -225.000 -410.000 -866.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -5.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -886.000 -494.000 -589.000 -539.000 -794.000
Driftskostnader -5.905.000 -5.984.000 -4.908.000 -5.284.000 -8.203.000
Driftsresultat -167.000 191.000 214.000 74.000 -292.000
Finansinntekter 14.000 7.000 1.000 9.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -23.000 -24.000 -60.000
Finans 13.000 5.000 -22.000 -15.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 126.000 119.000 51.000 -337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 582.000 548.000 618.000 691.000 699.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 49.000 58.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 40.000 49.000 58.000 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 622.000 597.000 676.000 708.000 699.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 1.755.000 1.620.000 1.602.000 1.906.000
Andre fordringer 467.000 527.000 472.000 515.000 303.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 154.000 193.000 312.000 436.000
Sum omløpsmidler 897.000 2.435.000 2.285.000 2.429.000 2.645.000
Sum eiendeler 1.519.000 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.344.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 161.000 35.000 -84.000 -135.000
Sum egenkapital 995.000 1.115.000 990.000 871.000 819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 163.000
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 33.000 2.000 26.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 509.000 1.885.000 1.970.000 2.232.000 2.235.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 1.917.000 1.972.000 2.267.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 3.032.000 2.961.000 3.137.000 3.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 518.000 313.000 162.000 284.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.2 1.1 1.2
Soliditet 65.5 36.8 33.4 27.8 24.5
Resultatgrad -2.9 3.1 4.2 1.4 -3.7
Rentedekningsgrad 95.5 9.3 3.1 -4.6
Gjeldsgrad 0.5 1.7 2 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -10.1 6.5 7.3 2.6 -8.3
Signatur
16.04.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex