Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reisebutikken AS
Juridisk navn:  Reisebutikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51771755
Storgata 40 Storgata 40 Fax: 51771756
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 951459143
Aksjekapital: 258.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: travelnet reisebutikken as
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon AS
Regnskapsfører: Exitum Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.23%
Resultat  
  
-33.66%
Egenkapital  
  
59.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.017.000 6.003.000 4.480.000 4.468.000 4.655.000
Resultat: 1.744.000 2.629.000 945.000 1.229.000 1.175.000
Egenkapital: 1.841.000 1.153.000 806.000 805.000 799.000
Regnskap for  Reisebutikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.017.000 6.003.000 4.480.000 4.468.000 4.655.000
Driftskostnader -4.257.000 -3.397.000 -3.550.000 -3.251.000 -3.482.000
Driftsresultat 1.760.000 2.606.000 930.000 1.217.000 1.173.000
Finansinntekter 57.000 24.000 17.000 23.000 30.000
Finanskostnader -73.000 0 -2.000 -11.000 -27.000
Finans -16.000 24.000 15.000 12.000 3.000
Resultat før skatt 1.744.000 2.629.000 945.000 1.229.000 1.175.000
Skattekostnad -385.000 -605.000 -228.000 -308.000 -319.000
Årsresultat 1.359.000 2.024.000 717.000 922.000 857.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 71.000 72.000 10.000 15.000
Sum omløpsmidler 4.309.000 4.876.000 3.220.000 3.373.000 3.490.000
Sum eiendeler 4.353.000 4.947.000 3.292.000 3.383.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 1.583.000 895.000 548.000 547.000 541.000
Sum egenkapital 1.841.000 1.153.000 806.000 805.000 799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.512.000 3.794.000 2.486.000 2.579.000 2.706.000
Sum gjeld og egenkapital 4.353.000 4.947.000 3.292.000 3.384.000 3.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.017.000 6.003.000 4.480.000 4.468.000 4.655.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.017.000 6.003.000 4.480.000 4.468.000 4.655.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.719.000 -2.076.000 -2.085.000 -1.990.000 -2.107.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.538.000 -1.321.000 -1.465.000 -1.261.000 -1.370.000
Driftskostnader -4.257.000 -3.397.000 -3.550.000 -3.251.000 -3.482.000
Driftsresultat 1.760.000 2.606.000 930.000 1.217.000 1.173.000
Finansinntekter 57.000 24.000 17.000 23.000 30.000
Finanskostnader -73.000 0 -2.000 -11.000 -27.000
Finans -16.000 24.000 15.000 12.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -671.000 -1.677.000 -716.000 -916.000 -851.000
Årsresultat 1.359.000 2.024.000 717.000 922.000 857.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 11.000 12.000 10.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 60.000 60.000 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 71.000 72.000 10.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 590.000 557.000 631.000 244.000 629.000
Andre fordringer 67.000 33.000 49.000 83.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 10.000 10.000
Kasse, bank 3.652.000 4.287.000 2.540.000 3.037.000 2.820.000
Sum omløpsmidler 4.309.000 4.876.000 3.220.000 3.373.000 3.490.000
Sum eiendeler 4.353.000 4.947.000 3.292.000 3.383.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 1.583.000 895.000 548.000 547.000 541.000
Sum egenkapital 1.841.000 1.153.000 806.000 805.000 799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 308.000 644.000 402.000 513.000 385.000
Betalbar skatt 382.000 604.000 230.000 303.000 316.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 134.000 125.000 117.000 137.000
Utbytte -671.000 -1.677.000 -716.000 -916.000 -851.000
Annen kortsiktig gjeld 971.000 735.000 1.014.000 730.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 2.512.000 3.794.000 2.486.000 2.579.000 2.706.000
Sum gjeld og egenkapital 4.353.000 4.947.000 3.292.000 3.384.000 3.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.797.000 1.082.000 734.000 794.000 784.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 42.3 23.3 24.5 23.8 22.8
Resultatgrad 29.3 43.4 20.8 27.2 25.2
Rentedekningsgrad 24.1 4 110.6 44.6
Gjeldsgrad 1.4 3.3 3.1 3.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 41.7 53.2 28.8 36.6 34.3
Signatur
25.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex