Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reipå Eiendom As
Juridisk navn:  Reipå Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41405549
C/O Frank Robert Svendsgård Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 999095569
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.89%
Egenkapital  
  
28.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 472.000 472.000 502.000 324.000 60.000
Resultat: 320.000 376.000 383.000 264.000 52.000
Egenkapital: 1.102.000 856.000 570.000 282.000 89.000
Regnskap for  Reipå Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 472.000 472.000 502.000 324.000 60.000
Driftskostnader -69.000 -54.000 -74.000 -30.000 -8.000
Driftsresultat 403.000 418.000 428.000 294.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -42.000 -46.000 -30.000 0
Finans -83.000 -42.000 -46.000 -30.000 0
Resultat før skatt 320.000 376.000 383.000 264.000 52.000
Skattekostnad -73.000 -90.000 -96.000 -71.000 -14.000
Årsresultat 246.000 286.000 288.000 193.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.091.000 1.417.000 1.406.000 1.447.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.940.000 537.000 402.000 272.000 103.000
Sum eiendeler 6.031.000 1.954.000 1.808.000 1.719.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 1.072.000 826.000 540.000 252.000 59.000
Sum egenkapital 1.102.000 856.000 570.000 282.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 3.846.000 1.007.000 1.139.000 1.271.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.083.000 92.000 99.000 166.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 6.031.000 1.955.000 1.808.000 1.719.000 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 472.000 472.000 502.000 324.000 60.000
Driftsinntekter 472.000 472.000 502.000 324.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -41.000 -41.000 -41.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -13.000 -33.000 -16.000 -8.000
Driftskostnader -69.000 -54.000 -74.000 -30.000 -8.000
Driftsresultat 403.000 418.000 428.000 294.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -42.000 -46.000 -30.000 0
Finans -83.000 -42.000 -46.000 -30.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 246.000 286.000 288.000 193.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.091.000 1.417.000 1.406.000 1.447.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.091.000 1.417.000 1.406.000 1.447.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.091.000 1.417.000 1.406.000 1.447.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 613.000 400.000 400.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.327.000 137.000 2.000 272.000 103.000
Sum omløpsmidler 1.940.000 537.000 402.000 272.000 103.000
Sum eiendeler 6.031.000 1.954.000 1.808.000 1.719.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 1.072.000 826.000 540.000 252.000 59.000
Sum egenkapital 1.102.000 856.000 570.000 282.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 5.000 6.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.846.000 1.007.000 1.139.000 1.271.000 0
Leverandørgjeld 999.000 0 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 73.000 91.000 96.000 64.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 1.000 1.000 101.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.083.000 92.000 99.000 166.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 6.031.000 1.955.000 1.808.000 1.719.000 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 857.000 445.000 303.000 106.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 1.8 5.8 4.1 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 5.8 4.1 1.7 1.0
Soliditet 18.3 43.8 31.5 16.4 43.8
Resultatgrad 85.4 88.6 85.3 90.7 86.7
Rentedekningsgrad 4.9 1 9.3 9.8
Gjeldsgrad 4.5 1.3 2.2 5.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 6.7 21.4 23.7 17.1 25.6
Signatur
13.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex