Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reipå Camping As
Juridisk navn:  Reipå Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755774
Reipå Reipå Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 913790251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fauske Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.78%
Resultat  
  
64.41%
Egenkapital  
  
28.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.159.000 900.000 1.022.000 809.000 734.000
Resultat: 194.000 118.000 211.000 256.000 -21.000
Egenkapital: 676.000 527.000 436.000 276.000 79.000
Regnskap for  Reipå Camping As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.159.000 900.000 1.022.000 809.000 734.000
Driftskostnader -931.000 -754.000 -800.000 -530.000 -732.000
Driftsresultat 228.000 145.000 223.000 279.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -35.000 -27.000 -12.000 -23.000 -22.000
Finans -35.000 -27.000 -12.000 -23.000 -21.000
Resultat før skatt 194.000 118.000 211.000 256.000 -21.000
Skattekostnad -44.000 -27.000 -51.000 -59.000 0
Årsresultat 149.000 91.000 160.000 197.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.128.000 2.149.000 2.212.000 2.219.000 2.351.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 788.000 690.000 612.000 348.000
Sum eiendeler 3.156.000 2.937.000 2.902.000 2.831.000 2.699.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 427.000 336.000 176.000 -21.000
Sum egenkapital 676.000 527.000 436.000 276.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 2.301.000 2.340.000 2.398.000 2.493.000 2.572.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 70.000 67.000 62.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 3.156.000 2.937.000 2.901.000 2.831.000 2.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.002.000 5.000 4.000 7.000 0
Andre inntekter 157.000 895.000 1.019.000 802.000 734.000
Driftsinntekter 1.159.000 900.000 1.022.000 809.000 734.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -390.000 -186.000 -168.000 -40.000 -138.000
Avskrivning -145.000 -140.000 -137.000 -132.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -428.000 -495.000 -358.000 -477.000
Driftskostnader -931.000 -754.000 -800.000 -530.000 -732.000
Driftsresultat 228.000 145.000 223.000 279.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -35.000 -27.000 -12.000 -23.000 -22.000
Finans -35.000 -27.000 -12.000 -23.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 91.000 160.000 197.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.975.000 1.937.000 1.958.000 1.877.000 1.945.000
Maskiner anlegg 127.000 149.000 180.000 258.000 295.000
Driftsløsøre 27.000 63.000 74.000 84.000 111.000
Sum varige driftsmidler 2.128.000 2.149.000 2.212.000 2.219.000 2.351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.128.000 2.149.000 2.212.000 2.219.000 2.351.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 40.000 18.000 15.000
Andre fordringer 0 2.000 42.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.028.000 780.000 608.000 594.000 324.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 788.000 690.000 612.000 348.000
Sum eiendeler 3.156.000 2.937.000 2.902.000 2.831.000 2.699.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 427.000 336.000 176.000 -21.000
Sum egenkapital 676.000 527.000 436.000 276.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 27.000 31.000 18.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.301.000 2.340.000 2.398.000 2.493.000 2.572.000
Leverandørgjeld 20.000 7.000 9.000 0 32.000
Betalbar skatt 42.000 32.000 38.000 41.000 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 5.000 0 7.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 26.000 20.000 14.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 70.000 67.000 62.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 3.156.000 2.937.000 2.901.000 2.831.000 2.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 718.000 623.000 550.000 300.000
Likviditetsgrad 1 5.7 11.3 10.3 9.9 7.3
Likviditetsgrad 2 5.7 11.3 10.3 9.9 7.3
Soliditet 21.4 17.9 1 9.7 2.9
Resultatgrad 19.7 16.1 21.8 34.5 0.1
Rentedekningsgrad 6.5 5.4 18.6 12.1 0.1
Gjeldsgrad 3.7 4.6 5.7 9.3 33.2
Total kapitalrentabilitet 7.2 4.9 7.7 9.9 0.1
Signatur
18.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex