Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reins Maskinering AS
Juridisk navn:  Reins Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482880
Postboks 194 Husnes Fax: 53482881
5480 Husnes 5480 Husnes
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 981477472
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/13/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
23.72%
Resultat  
  
-325.3%
Egenkapital  
  
-74.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.044.000 22.668.000 19.498.000 30.177.000 34.844.000
Resultat: -1.140.000 506.000 -4.277.000 -1.090.000 -776.000
Egenkapital: 341.000 1.357.000 92.000 2.739.000 3.650.000
Regnskap for  Reins Maskinering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.044.000 22.668.000 19.498.000 30.177.000 34.844.000
Driftskostnader -28.742.000 -21.869.000 -23.483.000 -31.073.000 -35.359.000
Driftsresultat -698.000 799.000 -3.985.000 -896.000 -514.000
Finansinntekter 15.000 76.000 41.000 103.000 68.000
Finanskostnader -458.000 -369.000 -334.000 -296.000 -330.000
Finans -443.000 -293.000 -293.000 -193.000 -262.000
Resultat før skatt -1.140.000 506.000 -4.277.000 -1.090.000 -776.000
Skattekostnad 27.000 0 0 0 35.000
Årsresultat -1.113.000 506.000 -4.277.000 -1.090.000 -741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 813.000 945.000 1.888.000 2.714.000 2.765.000
Sum omløpsmidler 11.156.000 13.088.000 10.616.000 11.940.000 13.873.000
Sum eiendeler 11.969.000 14.033.000 12.504.000 14.654.000 16.638.000
Sum opptjent egenkapital -855.000 257.000 -1.008.000 2.639.000 3.550.000
Sum egenkapital 341.000 1.357.000 92.000 2.739.000 3.650.000
Sum langsiktig gjeld 4.514.000 5.021.000 5.794.000 3.599.000 4.253.000
Sum kortsiktig gjeld 7.114.000 7.655.000 6.619.000 8.316.000 8.735.000
Sum gjeld og egenkapital 11.970.000 14.033.000 12.505.000 14.654.000 16.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.043.000 22.668.000 19.498.000 30.176.000 34.844.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 28.044.000 22.668.000 19.498.000 30.177.000 34.844.000
Varekostnad -11.504.000 -4.842.000 -5.076.000 -7.388.000 -10.175.000
Lønninger -11.651.000 -10.871.000 -12.013.000 -14.522.000 -14.443.000
Avskrivning -301.000 -972.000 -972.000 -873.000 -848.000
Nedskrivning 0 0 0 -138.000 0
Andre driftskostnader -5.286.000 -5.962.000 -5.562.000 -7.210.000 -10.177.000
Driftskostnader -28.742.000 -21.869.000 -23.483.000 -31.073.000 -35.359.000
Driftsresultat -698.000 799.000 -3.985.000 -896.000 -514.000
Finansinntekter 15.000 76.000 41.000 103.000 68.000
Finanskostnader -458.000 -369.000 -334.000 -296.000 -330.000
Finans -443.000 -293.000 -293.000 -193.000 -262.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.113.000 506.000 -4.277.000 -1.090.000 -741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 446.000 486.000 624.000 694.000 0
Fast eiendom 0 9.000 67.000 210.000 198.000
Maskiner anlegg 0 354.000 480.000 485.000 612.000
Driftsløsøre 367.000 90.000 704.000 1.306.000 1.930.000
Sum varige driftsmidler 367.000 453.000 1.251.000 2.001.000 2.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 13.000 19.000 26.000
Sum anleggsmidler 813.000 945.000 1.888.000 2.714.000 2.765.000
Varebeholdning 7.712.000 8.021.000 7.243.000 7.103.000 8.045.000
Kundefordringer 2.642.000 3.086.000 2.125.000 3.666.000 4.619.000
Andre fordringer 238.000 1.597.000 828.000 563.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 435.000 383.000 420.000 608.000 588.000
Sum omløpsmidler 11.156.000 13.088.000 10.616.000 11.940.000 13.873.000
Sum eiendeler 11.969.000 14.033.000 12.504.000 14.654.000 16.638.000
Sum opptjent egenkapital -855.000 257.000 -1.008.000 2.639.000 3.550.000
Sum egenkapital 341.000 1.357.000 92.000 2.739.000 3.650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.721.000 1.849.000 430.000 2.374.000 1.144.000
Sum langsiktig gjeld 4.514.000 5.021.000 5.794.000 3.599.000 4.253.000
Leverandørgjeld 2.630.000 2.309.000 2.534.000 2.801.000 4.435.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.657.000 1.578.000 1.475.000 1.173.000 1.245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.107.000 1.919.000 2.180.000 1.969.000 1.911.000
Sum kortsiktig gjeld 7.114.000 7.655.000 6.619.000 8.316.000 8.735.000
Sum gjeld og egenkapital 11.970.000 14.033.000 12.505.000 14.654.000 16.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.042.000 5.433.000 3.997.000 3.624.000 5.138.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7
Soliditet 2.8 9.7 0.7 18.7 21.9
Resultatgrad -2.5 3.5 -20.4 -3.0 -1.5
Rentedekningsgrad -1.5 2.2 -11.9 -2.7 -1.4
Gjeldsgrad 34.1 9.3 134.9 4.4 3.6
Total kapitalrentabilitet -5.7 6.2 -31.5 -5.4 -2.7
Signatur
04.09.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
04.09.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex