Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reinane As
Juridisk navn:  Reinane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Halvard Strand Gamleveg 69 C/O Johannes Væting Belglii 35 Fax:
3802 Bø I Telemark 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 819372322
Aksjekapital: 151.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorteam Vest Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -6.000 0
Egenkapital: 134.000 140.000
Regnskap for  Reinane As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 140.000
Sum eiendeler 134.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 0
Sum egenkapital 134.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 134.000 140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 58.000 58.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 76.000 82.000
Sum omløpsmidler 134.000 140.000
Sum eiendeler 134.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 0
Sum egenkapital 134.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 134.000 140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 140.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.5 0
Signatur
07.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex