Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reinacc As
Juridisk navn:  Reinacc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95268735
Marie Kirkeruds vei 13 Marie Kirkeruds vei 13 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 999184316
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/19/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3963.33%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
132.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.219.000 30.000 -36.000 91.000 869.000
Resultat: 500.000 0 -65.000 -120.000 390.000
Egenkapital: 676.000 291.000 275.000 226.000 345.000
Regnskap for  Reinacc As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.219.000 30.000 -36.000 91.000 869.000
Driftskostnader -721.000 -31.000 -28.000 -213.000 -478.000
Driftsresultat 499.000 -1.000 -64.000 -122.000 391.000
Finansinntekter 2.000 1.000 -2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 2.000 1.000 -2.000 2.000 -1.000
Resultat før skatt 500.000 0 -65.000 -120.000 390.000
Skattekostnad -115.000 16.000 0 0 -105.000
Årsresultat 385.000 16.000 -49.000 -120.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 299.000 293.000 291.000 442.000
Sum eiendeler 1.004.000 299.000 294.000 292.000 528.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 261.000 0 196.000 315.000
Sum egenkapital 676.000 291.000 275.000 226.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 328.000 8.000 18.000 66.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 299.000 293.000 292.000 527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.219.000 30.000 -36.000 91.000 869.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.219.000 30.000 -36.000 91.000 869.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -644.000 0 -61.000 -84.000 -315.000
Avskrivning 0 0 0 -21.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -31.000 33.000 -108.000 -139.000
Driftskostnader -721.000 -31.000 -28.000 -213.000 -478.000
Driftsresultat 499.000 -1.000 -64.000 -122.000 391.000
Finansinntekter 2.000 1.000 -2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 2.000 1.000 -2.000 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 385.000 16.000 -49.000 -120.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 86.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 133.000 38.000 0 13.000 12.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 870.000 261.000 292.000 279.000 430.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 299.000 293.000 291.000 442.000
Sum eiendeler 1.004.000 299.000 294.000 292.000 528.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 261.000 0 196.000 315.000
Sum egenkapital 676.000 291.000 275.000 226.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 115.000 0 16.000 0 106.000
Skyldig offentlige avgifter 116.000 8.000 0 25.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 0 0 39.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 8.000 18.000 66.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 299.000 293.000 292.000 527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 291.000 275.000 225.000 260.000
Likviditetsgrad 1 3.1 37.4 16.3 4.4 2.4
Likviditetsgrad 2 3.1 37.4 16.3 4.5 2.5
Soliditet 67.3 97.3 93.9 77.4 65.5
Resultatgrad 40.9 -3.3 177.8 -134.1 45.0
Rentedekningsgrad 131.0
Gjeldsgrad 0.5 0 0.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 49.9 0 -22.5 -41.1 74.6
Signatur
15.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.02.2013
ODD MORTEN REINHARDT NORDEIDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex