Reina Holding As
Juridisk navn:  Reina Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41246033
Hagåsveien 6 Hagåsveien 6 Fax:
3219 Sandefjord 3219 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 916360355
Aksjekapital: 1.668.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-111.11%
Egenkapital  
  
-3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -57.000 -27.000 -81.000 0
Egenkapital: 1.495.000 1.552.000 1.577.000 18.000
Regnskap for  Reina Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -46.000 -51.000 -45.000 0
Driftsresultat -46.000 -51.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 47.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -22.000 -36.000 0
Finans -11.000 25.000 -36.000 0
Resultat før skatt -57.000 -27.000 -81.000 0
Skattekostnad 0 2.000 -2.000 0
Årsresultat -57.000 -25.000 -83.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.876.000 1.876.000 1.876.000 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.643.000 30.000
Sum eiendeler 1.877.000 1.876.000 3.519.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -108.000 -83.000 0
Sum egenkapital 1.495.000 1.552.000 1.577.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 324.000 1.940.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.877.000 1.876.000 3.519.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -51.000 -45.000 0
Driftskostnader -46.000 -51.000 -45.000 0
Driftsresultat -46.000 -51.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 47.000 0 0
Finanskostnader -11.000 -22.000 -36.000 0
Finans -11.000 25.000 -36.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 -25.000 -83.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.876.000 1.876.000 1.876.000 0
Sum anleggsmidler 1.876.000 1.876.000 1.876.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 1.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.643.000 30.000
Sum eiendeler 1.877.000 1.876.000 3.519.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -108.000 -83.000 0
Sum egenkapital 1.495.000 1.552.000 1.577.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 377.000 319.000 1.940.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 324.000 1.940.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.877.000 1.876.000 3.519.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -381.000 -324.000 -297.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0.8 2.6
Soliditet 79.6 82.7 44.8 60.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.2 -2.3 -1.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.5 -0.2 -1.3 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex