Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reina Eiendom AS
Juridisk navn:  Reina Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74281175
Litl-Amdalvegen 182 Litl-Amdalvegen 184 Fax:
7863 Overhalla 7863 Overhalla
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 994331418
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/17/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag S
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.92%
Resultat  
  
-29.36%
Egenkapital  
  
6.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 500.000 960.000 960.000 914.000 960.000
Resultat: 77.000 109.000 115.000 -47.000 35.000
Egenkapital: 935.000 878.000 799.000 716.000 758.000
Regnskap for  Reina Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 500.000 960.000 960.000 914.000 960.000
Driftskostnader -352.000 -778.000 -761.000 -865.000 -804.000
Driftsresultat 148.000 182.000 199.000 50.000 156.000
Finansinntekter 6.000 6.000 8.000 14.000 15.000
Finanskostnader -77.000 -80.000 -92.000 -110.000 -136.000
Finans -71.000 -74.000 -84.000 -96.000 -121.000
Resultat før skatt 77.000 109.000 115.000 -47.000 35.000
Skattekostnad -20.000 -29.000 -32.000 5.000 -10.000
Årsresultat 56.000 79.000 82.000 -42.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.514.000 3.011.000 3.225.000 3.447.000 3.716.000
Sum omløpsmidler 21.000 467.000 435.000 266.000 210.000
Sum eiendeler 3.535.000 3.478.000 3.660.000 3.713.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -122.000 -201.000 -284.000 -242.000
Sum egenkapital 935.000 878.000 799.000 716.000 758.000
Sum langsiktig gjeld 2.346.000 2.545.000 2.743.000 2.941.000 3.139.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 55.000 119.000 56.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 3.478.000 3.661.000 3.713.000 3.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 34.000 0
Andre inntekter 500.000 960.000 960.000 880.000 960.000
Driftsinntekter 500.000 960.000 960.000 914.000 960.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -24.000 -34.000 0
Avskrivning -278.000 -209.000 -209.000 -274.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -569.000 -528.000 -557.000 -530.000
Driftskostnader -352.000 -778.000 -761.000 -865.000 -804.000
Driftsresultat 148.000 182.000 199.000 50.000 156.000
Finansinntekter 6.000 6.000 8.000 14.000 15.000
Finanskostnader -77.000 -80.000 -92.000 -110.000 -136.000
Finans -71.000 -74.000 -84.000 -96.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 79.000 82.000 -42.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 76.000 82.000 95.000 89.000
Fast eiendom 2.726.000 2.935.000 3.144.000 3.352.000 3.626.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 732.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.458.000 2.935.000 3.144.000 3.352.000 3.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.514.000 3.011.000 3.225.000 3.447.000 3.716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 100.000 200.000 150.000 150.000
Andre fordringer 0 13.000 65.000 36.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 354.000 170.000 81.000 35.000
Sum omløpsmidler 21.000 467.000 435.000 266.000 210.000
Sum eiendeler 3.535.000 3.478.000 3.660.000 3.713.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -122.000 -201.000 -284.000 -242.000
Sum egenkapital 935.000 878.000 799.000 716.000 758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.346.000 2.545.000 2.743.000 2.941.000 3.139.000
Leverandørgjeld 225.000 2.000 68.000 51.000 4.000
Betalbar skatt 0 24.000 19.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 26.000 27.000 0 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 55.000 119.000 56.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 3.478.000 3.661.000 3.713.000 3.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -233.000 412.000 316.000 210.000 182.000
Likviditetsgrad 1 0.1 8.5 3.7 4.8 7.5
Likviditetsgrad 2 0.1 8.5 3.7 4.8 7.6
Soliditet 26.4 25.2 21.8 19.3 19.3
Resultatgrad 29.6 1 20.7 5.5 16.3
Rentedekningsgrad 1.9 2.3 2.2 0.6 1.3
Gjeldsgrad 2.8 3 3.6 4.2 4.2
Total kapitalrentabilitet 4.4 5.4 5.7 1.7 4.4
Signatur
23.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex