Regnskapshuset Trine Mørk As
Juridisk navn:  Regnskapshuset Trine Mørk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74273550
Postboks 206 Verftsgata 14 Fax: 74273551
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 982276683
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.47%
Resultat  
  
-8.66%
Egenkapital  
  
18.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.526.000 2.246.000 1.872.000 1.647.000 1.628.000
Resultat: 116.000 127.000 110.000 54.000 85.000
Egenkapital: 564.000 474.000 379.000 297.000 257.000
Regnskap for  Regnskapshuset Trine Mørk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.526.000 2.246.000 1.872.000 1.647.000 1.628.000
Driftskostnader -2.411.000 -2.113.000 -1.753.000 -1.594.000 -1.544.000
Driftsresultat 114.000 134.000 119.000 54.000 85.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -9.000 0 0
Finans 2.000 -6.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt 116.000 127.000 110.000 54.000 85.000
Skattekostnad -26.000 -33.000 -27.000 -14.000 -25.000
Årsresultat 90.000 95.000 83.000 40.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 89.000 95.000 18.000 11.000
Sum omløpsmidler 984.000 853.000 782.000 644.000 592.000
Sum eiendeler 1.061.000 942.000 877.000 662.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 374.000 279.000 197.000 157.000
Sum egenkapital 564.000 474.000 379.000 297.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 6.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 489.000 462.000 492.000 366.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 942.000 877.000 663.000 603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.526.000 2.246.000 1.872.000 1.647.000 1.628.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.526.000 2.246.000 1.872.000 1.647.000 1.628.000
Varekostnad -137.000 -126.000 -50.000 -4.000 -27.000
Lønninger -1.888.000 -1.617.000 -1.360.000 -1.259.000 -1.180.000
Avskrivning -23.000 -26.000 -7.000 -11.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -344.000 -336.000 -320.000 -322.000
Driftskostnader -2.411.000 -2.113.000 -1.753.000 -1.594.000 -1.544.000
Driftsresultat 114.000 134.000 119.000 54.000 85.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -9.000 0 0
Finans 2.000 -6.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 95.000 83.000 40.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 89.000 95.000 16.000 9.000
Sum varige driftsmidler 77.000 89.000 95.000 16.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 89.000 95.000 18.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 250.000 352.000 196.000 176.000 160.000
Andre fordringer 12.000 12.000 21.000 14.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 721.000 489.000 565.000 454.000 421.000
Sum omløpsmidler 984.000 853.000 782.000 644.000 592.000
Sum eiendeler 1.061.000 942.000 877.000 662.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 374.000 279.000 197.000 157.000
Sum egenkapital 564.000 474.000 379.000 297.000 257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 6.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 6.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld 20.000 0 139.000 46.000 25.000
Betalbar skatt 24.000 33.000 19.000 14.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 253.000 183.000 165.000 166.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 176.000 151.000 140.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 462.000 492.000 366.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 942.000 877.000 663.000 603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 495.000 391.000 290.000 278.000 246.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.6 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1.6 1.8 1.8
Soliditet 53.2 50.3 43.2 44.8 42.6
Resultatgrad 4.5 6 6.4 3.3 5.2
Rentedekningsgrad 19.1 13.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1.3 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 14.3 13.6 8.1 14.1
Signatur
30.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex