Regnskapshuset Stein Kolaas As
Juridisk navn:  Regnskapshuset Stein Kolaas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74273550
Postboks 206 Verftsgata 14 Fax: 74235551
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 956281326
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/31/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.47%
Resultat  
  
-122.09%
Egenkapital  
  
-2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.288.000 2.129.000 1.887.000 1.755.000 1.826.000
Resultat: -19.000 86.000 31.000 39.000 109.000
Egenkapital: 648.000 662.000 596.000 573.000 544.000
Regnskap for  Regnskapshuset Stein Kolaas As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.288.000 2.129.000 1.887.000 1.755.000 1.826.000
Driftskostnader -2.310.000 -2.045.000 -1.849.000 -1.716.000 -1.719.000
Driftsresultat -22.000 85.000 38.000 38.000 108.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 2.000 1.000 -7.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -19.000 86.000 31.000 39.000 109.000
Skattekostnad 4.000 -20.000 -8.000 -10.000 -30.000
Årsresultat -15.000 66.000 23.000 29.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 124.000 104.000 55.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 1.252.000 1.118.000 929.000 940.000
Sum eiendeler 1.191.000 1.376.000 1.222.000 984.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 562.000 496.000 473.000 444.000
Sum egenkapital 648.000 662.000 596.000 573.000 544.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 544.000 712.000 625.000 411.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.192.000 1.375.000 1.221.000 984.000 988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.288.000 2.129.000 1.887.000 1.755.000 1.826.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.288.000 2.129.000 1.887.000 1.755.000 1.826.000
Varekostnad -47.000 -22.000 -21.000 -12.000 -9.000
Lønninger -1.852.000 -1.615.000 -1.477.000 -1.350.000 -1.305.000
Avskrivning -26.000 -24.000 -14.000 -9.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -384.000 -337.000 -345.000 -385.000
Driftskostnader -2.310.000 -2.045.000 -1.849.000 -1.716.000 -1.719.000
Driftsresultat -22.000 85.000 38.000 38.000 108.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 2.000 1.000 -7.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 66.000 23.000 29.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 97.000 77.000 24.000 17.000
Sum varige driftsmidler 71.000 97.000 77.000 24.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 100.000 124.000 104.000 55.000 49.000
Varebeholdning 8.000 11.000 0 0 0
Kundefordringer 211.000 138.000 145.000 87.000 153.000
Andre fordringer 175.000 116.000 111.000 84.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 697.000 987.000 862.000 758.000 711.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 1.252.000 1.118.000 929.000 940.000
Sum eiendeler 1.191.000 1.376.000 1.222.000 984.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 562.000 496.000 473.000 444.000
Sum egenkapital 648.000 662.000 596.000 573.000 544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 51.000 171.000 27.000 24.000
Betalbar skatt 0 18.000 4.000 9.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 252.000 184.000 222.000 235.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 391.000 266.000 153.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 544.000 712.000 625.000 411.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.192.000 1.375.000 1.221.000 984.000 988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 547.000 540.000 493.000 518.000 496.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.8 2.3 2.1
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1.8 2.3 2.2
Soliditet 54.4 48.1 48.8 58.2 55.1
Resultatgrad 4 2 2.2 5.9
Rentedekningsgrad 4.8
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -1.7 6.3 3.2 4 11.0
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex