Regnskapshuset Borg As
Juridisk navn:  Regnskapshuset Borg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holtermanns Veg 2 Holtermanns Veg 2 Fax:
7030 Trondheim 7030 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 922364184
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/25/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.626.000
Resultat: 80.000
Egenkapital: 85.000
Regnskap for  Regnskapshuset Borg As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.626.000
Driftskostnader -1.546.000
Driftsresultat 81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 80.000
Skattekostnad -20.000
Årsresultat 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000
Sum omløpsmidler 1.077.000
Sum eiendeler 1.299.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 85.000
Sum langsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 1.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.626.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.626.000
Varekostnad -67.000
Lønninger -1.225.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -242.000
Driftskostnader -1.546.000
Driftsresultat 81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 42.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 181.000
Sum varige driftsmidler 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 222.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 763.000
Andre fordringer 75.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 239.000
Sum omløpsmidler 1.077.000
Sum eiendeler 1.299.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 14.000
Leverandørgjeld 418.000
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 448.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 1.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -124.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 6.5
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.3
Total kapitalrentabilitet 6.2
Signatur
11.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex