Regnskapshuset Akershus As
Juridisk navn:  Regnskapshuset Akershus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Schwensens gate 5 Schwensens gate 5 Fax:
0170 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999667155
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
66.22%
Resultat  
  
39100%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 871.000 524.000 593.000 660.000 594.000
Resultat: 392.000 1.000 47.000 36.000 26.000
Egenkapital: 32.000 32.000 31.000 31.000 31.000
Regnskap for  Regnskapshuset Akershus As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 871.000 524.000 593.000 660.000 594.000
Driftskostnader -483.000 -526.000 -547.000 -624.000 -568.000
Driftsresultat 388.000 -2.000 46.000 35.000 25.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 392.000 1.000 47.000 36.000 26.000
Skattekostnad -86.000 0 -11.000 -9.000 -7.000
Årsresultat 306.000 1.000 36.000 27.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 444.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Sum eiendeler 444.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 32.000 32.000 31.000 31.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 275.000 124.000 88.000 0
Sum kortsiktig gjeld 411.000 645.000 737.000 255.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 871.000 523.000 592.000 659.000 593.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 0 1.000
Driftsinntekter 871.000 524.000 593.000 660.000 594.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -483.000 -526.000 -547.000 -624.000 -568.000
Driftskostnader -483.000 -526.000 -547.000 -624.000 -568.000
Driftsresultat 388.000 -2.000 46.000 35.000 25.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 306.000 1.000 36.000 27.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 74.000 85.000 100.000 58.000 21.000
Andre fordringer 0 0 0 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 866.000 792.000 286.000 14.000
Sum omløpsmidler 444.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Sum eiendeler 444.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 32.000 32.000 31.000 31.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 392.000 0 47.000 36.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 275.000 124.000 88.000 0
Leverandørgjeld 9.000 635.000 625.000 200.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 2.000 13.000 11.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 53.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 411.000 645.000 737.000 255.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 952.000 892.000 374.000 72.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 307.000 155.000 119.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.2 1.5 1.8
Soliditet 7.2 3.4 3.5 8.3 43.1
Resultatgrad 44.5 -0.4 7.8 5.3 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.8 28.8 27.8 11.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 88.5 0.1 5.3 9.6 34.7
Signatur
11.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex