Regnskapshuset AS
Juridisk navn:  Regnskapshuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23332670
Nedre Slottsgate 21 Nedre Slottsgate 21 Fax: 23332671
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971644907
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/9/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.37%
Resultat  
  
-46.57%
Egenkapital  
  
2.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.502.000 12.549.000 12.356.000 11.811.000 12.398.000
Resultat: 701.000 1.312.000 1.014.000 722.000 802.000
Egenkapital: 2.032.000 1.991.000 984.000 2.100.000 1.852.000
Regnskap for  Regnskapshuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.502.000 12.549.000 12.356.000 11.811.000 12.398.000
Driftskostnader -11.843.000 -11.304.000 -11.462.000 -11.164.000 -11.760.000
Driftsresultat 660.000 1.245.000 893.000 648.000 638.000
Finansinntekter 56.000 87.000 133.000 86.000 177.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -13.000 -12.000 -13.000
Finans 41.000 68.000 120.000 74.000 164.000
Resultat før skatt 701.000 1.312.000 1.014.000 722.000 802.000
Skattekostnad -161.000 -305.000 -230.000 -174.000 -185.000
Årsresultat 541.000 1.007.000 784.000 548.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 618.000 59.000 55.000 93.000 406.000
Sum omløpsmidler 3.317.000 3.899.000 2.909.000 4.195.000 4.109.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.958.000 2.964.000 4.288.000 4.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.932.000 1.891.000 884.000 2.000.000 1.752.000
Sum egenkapital 2.032.000 1.991.000 984.000 2.100.000 1.852.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 17.000 22.000 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 1.895.000 1.949.000 1.958.000 2.188.000 2.645.000
Sum gjeld og egenkapital 3.935.000 3.957.000 2.964.000 4.288.000 4.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.348.000 12.472.000 12.351.000 11.811.000 12.398.000
Andre inntekter 154.000 77.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 12.502.000 12.549.000 12.356.000 11.811.000 12.398.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.019.000 -7.799.000 -8.529.000 -8.288.000 -8.801.000
Avskrivning -35.000 -30.000 -30.000 -84.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.789.000 -3.475.000 -2.903.000 -2.792.000 -2.871.000
Driftskostnader -11.843.000 -11.304.000 -11.462.000 -11.164.000 -11.760.000
Driftsresultat 660.000 1.245.000 893.000 648.000 638.000
Finansinntekter 56.000 87.000 133.000 86.000 177.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -13.000 -12.000 -13.000
Finans 41.000 68.000 120.000 74.000 164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -1.900.000 0 0
Årsresultat 541.000 1.007.000 784.000 548.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 25.000 55.000 85.000 406.000
Sum varige driftsmidler 42.000 25.000 55.000 85.000 406.000
Sum finansielle anleggsmidler 577.000 34.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 618.000 59.000 55.000 93.000 406.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.489.000 1.235.000 1.269.000 1.178.000 1.298.000
Andre fordringer 180.000 232.000 249.000 240.000 398.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 832.000 784.000
Kasse, bank 1.645.000 2.430.000 1.389.000 1.945.000 1.629.000
Sum omløpsmidler 3.317.000 3.899.000 2.909.000 4.195.000 4.109.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.958.000 2.964.000 4.288.000 4.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.932.000 1.891.000 884.000 2.000.000 1.752.000
Sum egenkapital 2.032.000 1.991.000 984.000 2.100.000 1.852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 17.000 22.000 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 17.000 22.000 0 17.000
Leverandørgjeld 216.000 199.000 152.000 99.000 195.000
Betalbar skatt 170.000 310.000 200.000 199.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 807.000 711.000 825.000 954.000 994.000
Utbytte -500.000 0 -1.900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 701.000 729.000 781.000 935.000 1.267.000
Sum kortsiktig gjeld 1.895.000 1.949.000 1.958.000 2.188.000 2.645.000
Sum gjeld og egenkapital 3.935.000 3.957.000 2.964.000 4.288.000 4.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.422.000 1.950.000 951.000 2.007.000 1.464.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.5 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 2 1.5 1.9 1.6
Soliditet 51.6 50.3 33.2 4 41.0
Resultatgrad 5.3 9.9 7.2 5.5 5.1
Rentedekningsgrad 4 65.5 68.7 5 62.7
Gjeldsgrad 0.9 1 2 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 18.2 33.7 34.6 17.1 18.1
Signatur
11.10.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex