Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regine AS
Juridisk navn:  Regine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32734367
Hansteens Gate 8 Hansteens Gate 8 Fax: 32734367
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 954754413
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.18%
Egenkapital  
  
13.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 0 0 0 132.000
Resultat: 286.000 242.000 115.000 -504.000 419.000
Egenkapital: 2.379.000 2.093.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Regnskap for  Regine AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 0 0 0 132.000
Driftskostnader -25.000 -27.000 -25.000 -72.000 -69.000
Driftsresultat 1.000 -27.000 -25.000 -72.000 63.000
Finansinntekter 285.000 270.000 1.000 1.000 355.000
Finanskostnader 0 0 138.000 -433.000 0
Finans 285.000 270.000 139.000 -432.000 355.000
Resultat før skatt 286.000 242.000 115.000 -504.000 419.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 286.000 242.000 115.000 -504.000 419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.336.000 1.336.000 0 0 293.000
Sum omløpsmidler 1.044.000 757.000 1.851.000 1.736.000 1.947.000
Sum eiendeler 2.380.000 2.093.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 1.596.000 1.353.000 1.238.000 1.742.000
Sum egenkapital 2.379.000 2.093.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 2.094.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 132.000
Driftsinntekter 25.000 0 0 0 132.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -27.000 -25.000 -72.000 -68.000
Driftskostnader -25.000 -27.000 -25.000 -72.000 -69.000
Driftsresultat 1.000 -27.000 -25.000 -72.000 63.000
Finansinntekter 285.000 270.000 1.000 1.000 355.000
Finanskostnader 0 0 138.000 -433.000 0
Finans 285.000 270.000 139.000 -432.000 355.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 286.000 242.000 115.000 -504.000 419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.336.000 1.336.000 0 0 293.000
Sum anleggsmidler 1.336.000 1.336.000 0 0 293.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 1.336.000 1.202.000 1.343.000
Kasse, bank 1.039.000 754.000 512.000 531.000 600.000
Sum omløpsmidler 1.044.000 757.000 1.851.000 1.736.000 1.947.000
Sum eiendeler 2.380.000 2.093.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 1.596.000 1.353.000 1.238.000 1.742.000
Sum egenkapital 2.379.000 2.093.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 2.094.000 1.851.000 1.736.000 2.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.043.000 757.000 1.851.000 1.736.000 1.947.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 4 47.7
Rentedekningsgrad 0.2 -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 11.6 -1.3 -4.1 18.7
Signatur
12.12.2011
STYRET HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex