Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regas Byggeledelse AS
Juridisk navn:  Regas Byggeledelse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91165777
Cappelens Vei 20 Cappelens Vei 20 Fax:
1162 Oslo 1162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948095521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.63%
Resultat  
  
67.74%
Egenkapital  
  
-15.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 111.000 96.000 144.000 185.000 190.000
Resultat: -60.000 -186.000 -351.000 -595.000 -318.000
Egenkapital: 323.000 383.000 569.000 920.000 1.515.000
Regnskap for  Regas Byggeledelse AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 111.000 96.000 144.000 185.000 190.000
Driftskostnader -171.000 -281.000 -491.000 -773.000 -534.000
Driftsresultat -59.000 -184.000 -347.000 -587.000 -344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 37.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -8.000 -11.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -8.000 26.000
Resultat før skatt -60.000 -186.000 -351.000 -595.000 -318.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -186.000 -351.000 -595.000 -318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 214.000 266.000 436.000 892.000 1.109.000
Sum omløpsmidler 133.000 139.000 243.000 498.000 997.000
Sum eiendeler 347.000 405.000 679.000 1.390.000 2.106.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 283.000 469.000 820.000 1.415.000
Sum egenkapital 323.000 383.000 569.000 920.000 1.515.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 65.000 128.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 45.000 342.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 404.000 679.000 1.390.000 2.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 96.000 144.000 185.000 140.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 50.000
Driftsinntekter 111.000 96.000 144.000 185.000 190.000
Varekostnad -24.000 -6.000 -127.000 -94.000 -4.000
Lønninger 0 0 -27.000 -51.000 -54.000
Avskrivning -47.000 -140.000 -161.000 -211.000 -228.000
Nedskrivning 0 -31.000 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -104.000 -176.000 -417.000 -248.000
Driftskostnader -171.000 -281.000 -491.000 -773.000 -534.000
Driftsresultat -59.000 -184.000 -347.000 -587.000 -344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 37.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -8.000 -11.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -8.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -186.000 -351.000 -595.000 -318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 37.000 150.000 286.000 470.000
Driftsløsøre 104.000 119.000 176.000 202.000 228.000
Sum varige driftsmidler 104.000 156.000 326.000 487.000 698.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 404.000 412.000
Sum anleggsmidler 214.000 266.000 436.000 892.000 1.109.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 3.000 40.000 75.000 732.000
Andre fordringer 49.000 45.000 67.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 91.000 136.000 404.000 264.000
Sum omløpsmidler 133.000 139.000 243.000 498.000 997.000
Sum eiendeler 347.000 405.000 679.000 1.390.000 2.106.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 283.000 469.000 820.000 1.415.000
Sum egenkapital 323.000 383.000 569.000 920.000 1.515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 65.000 128.000 187.000
Leverandørgjeld 19.000 0 41.000 48.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 21.000 4.000 4.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 290.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 45.000 342.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 404.000 679.000 1.390.000 2.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 118.000 198.000 156.000 592.000
Likviditetsgrad 1 5.5 6.6 5.4 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 5.5 6.6 5.4 1.5 2.5
Soliditet 93.1 94.8 83.8 66.2 71.9
Resultatgrad -53.2 -191.7 -317.3 -181.1
Rentedekningsgrad - -69.4 -73.4 -27.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -45.5 -51.1 -42.2 -14.6
Signatur
26.04.2013
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex