Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ready Maskin AS
Juridisk navn:  Ready Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180470
Søre Eidsbøen 46 Nordeide 105A Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 926311034
Aksjekapital: 930.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 5/10/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Tonheim Revisjon As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.89%
Resultat  
  
454.22%
Egenkapital  
  
2.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.678.000 19.549.000 22.035.000 28.012.000 26.819.000
Resultat: 460.000 83.000 1.251.000 1.221.000 4.048.000
Egenkapital: 12.295.000 11.946.000 11.881.000 10.939.000 10.549.000
Regnskap for  Ready Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.678.000 19.549.000 22.035.000 28.012.000 26.819.000
Driftskostnader -21.229.000 -19.490.000 -20.786.000 -26.773.000 -22.787.000
Driftsresultat 449.000 59.000 1.248.000 1.240.000 4.032.000
Finansinntekter 25.000 26.000 22.000 15.000 22.000
Finanskostnader -14.000 -2.000 -19.000 -34.000 -7.000
Finans 11.000 24.000 3.000 -19.000 15.000
Resultat før skatt 460.000 83.000 1.251.000 1.221.000 4.048.000
Skattekostnad -110.000 -18.000 -310.000 -331.000 -1.171.000
Årsresultat 350.000 65.000 942.000 890.000 2.876.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.222.000 2.573.000 2.856.000 1.961.000 1.697.000
Sum omløpsmidler 13.218.000 12.511.000 13.605.000 12.080.000 12.419.000
Sum eiendeler 15.440.000 15.084.000 16.461.000 14.041.000 14.116.000
Sum opptjent egenkapital 11.365.000 11.016.000 10.951.000 10.009.000 9.619.000
Sum egenkapital 12.295.000 11.946.000 11.881.000 10.939.000 10.549.000
Sum langsiktig gjeld 0 47.000 63.000 20.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 3.145.000 3.092.000 4.517.000 3.082.000 3.540.000
Sum gjeld og egenkapital 15.440.000 15.085.000 16.461.000 14.041.000 14.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.656.000 19.246.000 21.632.000 27.875.000 26.207.000
Andre inntekter 22.000 303.000 403.000 138.000 612.000
Driftsinntekter 21.678.000 19.549.000 22.035.000 28.012.000 26.819.000
Varekostnad -5.866.000 -4.796.000 -5.063.000 -12.086.000 -8.267.000
Lønninger -9.585.000 -8.791.000 -8.461.000 -8.576.000 -7.674.000
Avskrivning -801.000 -691.000 -615.000 -546.000 -272.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.977.000 -5.212.000 -6.647.000 -5.565.000 -6.574.000
Driftskostnader -21.229.000 -19.490.000 -20.786.000 -26.773.000 -22.787.000
Driftsresultat 449.000 59.000 1.248.000 1.240.000 4.032.000
Finansinntekter 25.000 26.000 22.000 15.000 22.000
Finanskostnader -14.000 -2.000 -19.000 -34.000 -7.000
Finans 11.000 24.000 3.000 -19.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 350.000 65.000 942.000 890.000 2.876.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 0 0 0 35.000
Fast eiendom 351.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Maskiner anlegg 1.236.000 1.649.000 1.649.000 1.650.000 1.486.000
Driftsløsøre 66.000 133.000 71.000 274.000 139.000
Sum varige driftsmidler 1.653.000 1.819.000 1.757.000 1.961.000 1.662.000
Sum finansielle anleggsmidler 520.000 754.000 1.098.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.222.000 2.573.000 2.856.000 1.961.000 1.697.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.082.000 7.818.000 8.087.000 7.010.000 9.072.000
Andre fordringer 560.000 446.000 1.003.000 1.565.000 1.562.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.577.000 4.247.000 4.516.000 3.505.000 1.785.000
Sum omløpsmidler 13.218.000 12.511.000 13.605.000 12.080.000 12.419.000
Sum eiendeler 15.440.000 15.084.000 16.461.000 14.041.000 14.116.000
Sum opptjent egenkapital 11.365.000 11.016.000 10.951.000 10.009.000 9.619.000
Sum egenkapital 12.295.000 11.946.000 11.881.000 10.939.000 10.549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 47.000 63.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 47.000 63.000 20.000 27.000
Leverandørgjeld 475.000 856.000 2.204.000 584.000 924.000
Betalbar skatt 206.000 33.000 267.000 275.000 1.015.000
Skyldig offentlige avgifter 1.080.000 920.000 681.000 1.425.000 923.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.385.000 1.282.000 1.365.000 797.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 3.145.000 3.092.000 4.517.000 3.082.000 3.540.000
Sum gjeld og egenkapital 15.440.000 15.085.000 16.461.000 14.041.000 14.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.073.000 9.419.000 9.088.000 8.998.000 8.879.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4 3 3.9 3.5
Likviditetsgrad 2 4.2 4 3 4.0 3.6
Soliditet 79.6 79.2 72.2 77.9 74.7
Resultatgrad 2.1 0.3 5.7 4.4 15.0
Rentedekningsgrad 32.1 29.5 65.7 36.9 579.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.1 0.6 7.7 8.9 28.7
Signatur
19.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex