Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ready Eiendom AS
Juridisk navn:  Ready Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180437
Nordeide 105A Nordeide 105A Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 952874608
Aksjekapital: 480.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
414.5%
Resultat  
  
3610.53%
Egenkapital  
  
6.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.029.000 200.000 420.000 446.000 2.888.000
Resultat: 705.000 19.000 148.000 131.000 2.583.000
Egenkapital: 3.876.000 3.626.000 3.613.000 3.502.000 3.405.000
Regnskap for  Ready Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.029.000 200.000 420.000 446.000 2.888.000
Driftskostnader -325.000 -181.000 -273.000 -317.000 -308.000
Driftsresultat 705.000 18.000 147.000 129.000 2.580.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 705.000 19.000 148.000 131.000 2.583.000
Skattekostnad -155.000 -6.000 -37.000 -35.000 -699.000
Årsresultat 550.000 13.000 111.000 96.000 1.883.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.346.000 3.275.000 3.293.000 3.407.000 3.465.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 967.000 813.000 1.201.000 2.638.000
Sum eiendeler 4.560.000 4.242.000 4.106.000 4.608.000 6.103.000
Sum opptjent egenkapital 3.396.000 3.146.000 3.133.000 3.022.000 2.925.000
Sum egenkapital 3.876.000 3.626.000 3.613.000 3.502.000 3.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 684.000 617.000 494.000 1.107.000 2.699.000
Sum gjeld og egenkapital 4.560.000 4.243.000 4.107.000 4.609.000 6.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 96.000 0
Andre inntekter 1.029.000 200.000 420.000 350.000 2.888.000
Driftsinntekter 1.029.000 200.000 420.000 446.000 2.888.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -120.000 -103.000 -119.000 -130.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -78.000 -154.000 -187.000 -206.000
Driftskostnader -325.000 -181.000 -273.000 -317.000 -308.000
Driftsresultat 705.000 18.000 147.000 129.000 2.580.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 550.000 13.000 111.000 96.000 1.883.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 29.000 32.000 27.000 22.000
Fast eiendom 2.008.000 2.011.000 2.109.000 2.207.000 2.134.000
Maskiner anlegg 157.000 82.000 0 21.000 59.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.165.000 2.093.000 2.109.000 2.228.000 2.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.153.000 1.153.000 1.153.000 1.153.000 1.250.000
Sum anleggsmidler 3.346.000 3.275.000 3.293.000 3.407.000 3.465.000
Varebeholdning 0 218.000 0 0 0
Kundefordringer 0 250.000 0 0 438.000
Andre fordringer 14.000 217.000 166.000 271.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.200.000 283.000 647.000 930.000 2.156.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 967.000 813.000 1.201.000 2.638.000
Sum eiendeler 4.560.000 4.242.000 4.106.000 4.608.000 6.103.000
Sum opptjent egenkapital 3.396.000 3.146.000 3.133.000 3.022.000 2.925.000
Sum egenkapital 3.876.000 3.626.000 3.613.000 3.502.000 3.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 247.000 0 0 0
Betalbar skatt 154.000 3.000 41.000 39.000 742.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 0 97.000 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 367.000 355.000 1.067.000 1.957.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 617.000 494.000 1.107.000 2.699.000
Sum gjeld og egenkapital 4.560.000 4.243.000 4.107.000 4.609.000 6.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 530.000 350.000 319.000 94.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.6 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 1.6 1.1 1.0
Soliditet 8 85.5 8 7 55.8
Resultatgrad 68.5 9 3 28.9 89.3
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 15.5 0.4 3.6 2.9 42.3
Signatur
19.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex