Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Raufossvegen 228 As
Juridisk navn:  Raufossvegen 228 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61170170
Raufossvegen 228 Raufossvegen 228 Fax:
2827 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 955485645
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.45%
Resultat  
  
-11.21%
Egenkapital  
  
7.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 447.000 348.000 318.000 0 0
Resultat: 103.000 116.000 -5.000 7.000 189.000
Egenkapital: 1.185.000 1.106.000 1.017.000 1.021.000 1.016.000
Regnskap for  Raufossvegen 228 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 447.000 348.000 318.000 0 0
Driftskostnader -278.000 -179.000 -324.000 -15.000 -11.000
Driftsresultat 169.000 169.000 -5.000 -15.000 -11.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 23.000 201.000
Finanskostnader -68.000 -55.000 0 0 0
Finans -66.000 -53.000 1.000 23.000 201.000
Resultat før skatt 103.000 116.000 -5.000 7.000 189.000
Skattekostnad -24.000 -28.000 1.000 -2.000 -8.000
Årsresultat 79.000 88.000 -4.000 5.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.882.000 2.971.000 854.000 835.000
Sum omløpsmidler 478.000 339.000 200.000 182.000 189.000
Sum eiendeler 3.217.000 3.221.000 3.171.000 1.036.000 1.024.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 721.000 632.000 636.000 631.000
Sum egenkapital 1.185.000 1.106.000 1.017.000 1.021.000 1.016.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 1.914.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 215.000 201.000 2.154.000 15.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 3.217.000 3.221.000 3.171.000 1.036.000 1.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 447.000 348.000 318.000 0 0
Driftsinntekter 447.000 348.000 318.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -99.000 -104.000 -110.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -75.000 -214.000 -15.000 -11.000
Driftskostnader -278.000 -179.000 -324.000 -15.000 -11.000
Driftsresultat 169.000 169.000 -5.000 -15.000 -11.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 23.000 201.000
Finanskostnader -68.000 -55.000 0 0 0
Finans -66.000 -53.000 1.000 23.000 201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 79.000 88.000 -4.000 5.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 4.000 5.000
Fast eiendom 2.769.000 2.864.000 2.966.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 18.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.783.000 2.882.000 2.966.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -44.000 0 0 850.000 829.000
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.882.000 2.971.000 854.000 835.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 48.000 0 0
Andre fordringer 0 94.000 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 478.000 246.000 153.000 169.000 189.000
Sum omløpsmidler 478.000 339.000 200.000 182.000 189.000
Sum eiendeler 3.217.000 3.221.000 3.171.000 1.036.000 1.024.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 721.000 632.000 636.000 631.000
Sum egenkapital 1.185.000 1.106.000 1.017.000 1.021.000 1.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 86.000 80.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 1.914.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 2.000 46.000 13.000 0
Betalbar skatt 24.000 23.000 0 1.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 42.000 38.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 54.000 2.069.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 201.000 2.154.000 15.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 3.217.000 3.221.000 3.171.000 1.036.000 1.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000 138.000 -1.954.000 167.000 181.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 0.1 12.1 23.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 0.1 12.2 23.7
Soliditet 36.8 34.3 32.1 98.6 99.2
Resultatgrad 37.8 48.6 -1.6
Rentedekningsgrad 2.5 3.1
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.3 5.3 -0.1 0.8 18.6
Signatur
23.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex