Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rasmussen & Strand - Gustavsen AS
Juridisk navn:  Rasmussen & Strand - Gustavsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33187899
Postboks 123 Nansetgata 36/38 Fax: 33187866
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 952121936
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.47%
Resultat  
  
-173.73%
Egenkapital  
  
-75.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 379.000 1.426.000 796.000 609.000
Resultat: -323.000 -118.000 770.000 3.000 -507.000
Egenkapital: -751.000 -427.000 -336.000 -1.079.000 -1.082.000
Regnskap for  Rasmussen & Strand - Gustavsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 379.000 1.426.000 796.000 609.000
Driftskostnader -326.000 -497.000 -653.000 -791.000 -1.118.000
Driftsresultat -323.000 -119.000 773.000 5.000 -509.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 -1.000
Finans 0 0 -3.000 -2.000 2.000
Resultat før skatt -323.000 -118.000 770.000 3.000 -507.000
Skattekostnad 0 27.000 -27.000 0 0
Årsresultat -323.000 -91.000 743.000 3.000 -507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.000 187.000 775.000 205.000 402.000
Sum eiendeler 5.000 187.000 775.000 205.000 402.000
Sum opptjent egenkapital -951.000 -627.000 -536.000 -1.279.000 -1.282.000
Sum egenkapital -751.000 -427.000 -336.000 -1.079.000 -1.082.000
Sum langsiktig gjeld 749.000 578.000 1.016.000 1.175.000 1.336.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 37.000 95.000 110.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 188.000 775.000 206.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 379.000 1.426.000 796.000 609.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 379.000 1.426.000 796.000 609.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -131.000 -289.000 -423.000 -548.000 -846.000
Avskrivning 0 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -208.000 -230.000 -243.000 -255.000
Driftskostnader -326.000 -497.000 -653.000 -791.000 -1.118.000
Driftsresultat -323.000 -119.000 773.000 5.000 -509.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 -1.000
Finans 0 0 -3.000 -2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -323.000 -91.000 743.000 3.000 -507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 352.000 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000 149.000 396.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 187.000 385.000 56.000 5.000
Sum omløpsmidler 5.000 187.000 775.000 205.000 402.000
Sum eiendeler 5.000 187.000 775.000 205.000 402.000
Sum opptjent egenkapital -951.000 -627.000 -536.000 -1.279.000 -1.282.000
Sum egenkapital -751.000 -427.000 -336.000 -1.079.000 -1.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 27.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 30.000
Sum langsiktig gjeld 749.000 578.000 1.016.000 1.175.000 1.336.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 12.000 57.000 47.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 25.000 38.000 62.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 37.000 95.000 110.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 188.000 775.000 206.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 150.000 680.000 95.000 255.000
Likviditetsgrad 1 0.8 5.1 8.2 1.9 2.7
Likviditetsgrad 2 0.8 5.1 4.5 1.9 2.8
Soliditet -227.1 -43.4 -523.8 -269.8
Resultatgrad -31.4 54.2 0.6 -83.6
Rentedekningsgrad 257.7 2.5 -506.0
Gjeldsgrad -1.4 -3.3 -1.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet -63.3 99.7 2.4 -126.2
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
GUSTAVSEN SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex