Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rasmus Storebø AS
Juridisk navn:  Rasmus Storebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180477
Postboks 82 Fax:
5393 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 941129099
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8.38%
Egenkapital  
  
6.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.062.000 3.748.000 1.287.000 5.144.000 2.412.000
Egenkapital: 35.954.000 33.692.000 32.569.000 32.933.000 31.388.000
Regnskap for  Rasmus Storebø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -219.000 -232.000 -180.000 -160.000 -83.000
Driftsresultat -219.000 -232.000 -180.000 -160.000 -83.000
Finansinntekter 4.195.000 4.407.000 1.466.000 5.411.000 3.948.000
Finanskostnader 86.000 -428.000 0 -107.000 -1.454.000
Finans 4.281.000 3.979.000 1.466.000 5.304.000 2.494.000
Resultat før skatt 4.062.000 3.748.000 1.287.000 5.144.000 2.412.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.062.000 3.748.000 1.287.000 5.144.000 2.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.560.000 2.489.000 1.300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 33.234.000 32.973.000 32.956.000 34.290.000 33.095.000
Sum eiendeler 37.794.000 35.462.000 34.256.000 34.590.000 33.395.000
Sum opptjent egenkapital 35.654.000 33.392.000 32.269.000 32.633.000 31.088.000
Sum egenkapital 35.954.000 33.692.000 32.569.000 32.933.000 31.388.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.841.000 1.770.000 1.687.000 1.657.000 2.007.000
Sum gjeld og egenkapital 37.795.000 35.462.000 34.256.000 34.590.000 33.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -57.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -175.000 -180.000 -160.000 -83.000
Driftskostnader -219.000 -232.000 -180.000 -160.000 -83.000
Driftsresultat -219.000 -232.000 -180.000 -160.000 -83.000
Finansinntekter 4.195.000 4.407.000 1.466.000 5.411.000 3.948.000
Finanskostnader 86.000 -428.000 0 -107.000 -1.454.000
Finans 4.281.000 3.979.000 1.466.000 5.304.000 2.494.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -2.625.000 -1.650.000 -3.600.000 -2.000.000
Årsresultat 4.062.000 3.748.000 1.287.000 5.144.000 2.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.560.000 2.489.000 1.300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 4.560.000 2.489.000 1.300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 44.000 0 0 0 0
Sum investeringer 31.017.000 29.811.000 29.221.000 30.051.000 30.501.000
Kasse, bank 2.173.000 3.162.000 3.735.000 4.239.000 2.594.000
Sum omløpsmidler 33.234.000 32.973.000 32.956.000 34.290.000 33.095.000
Sum eiendeler 37.794.000 35.462.000 34.256.000 34.590.000 33.395.000
Sum opptjent egenkapital 35.654.000 33.392.000 32.269.000 32.633.000 31.088.000
Sum egenkapital 35.954.000 33.692.000 32.569.000 32.933.000 31.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 7.000 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -2.625.000 -1.650.000 -3.600.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 32.000 38.000 37.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.841.000 1.770.000 1.687.000 1.657.000 2.007.000
Sum gjeld og egenkapital 37.795.000 35.462.000 34.256.000 34.590.000 33.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.393.000 31.203.000 31.269.000 32.633.000 31.088.000
Likviditetsgrad 1 18.1 18.6 19.5 20.7 16.5
Likviditetsgrad 2 18.1 18.6 19.5 20.7 16.5
Soliditet 95.1 9 95.1 95.2 94.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.5 -0.5 -1.5 2.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.5 11.8 3.8 15.2 11.6
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex