Rand Rekneskapskontor
Juridisk navn:  Rand Rekneskapskontor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872020
Randavegen 6 Randavegen 6 Fax:
6796 Hopland 6796 Hopland
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 952131990
Aksjekapital: 7 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
12.7%
Resultat  
  
14.21%
Egenkapital  
  
11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 559.000 496.000 512.000 536.000 513.000
Resultat: 418.000 366.000 379.000 380.000 400.000
Egenkapital: 150.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Regnskap for  Rand Rekneskapskontor
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 559.000 496.000 512.000 536.000 513.000
Driftskostnader -141.000 -130.000 -134.000 -157.000 -115.000
Driftsresultat 417.000 366.000 378.000 379.000 398.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 418.000 366.000 379.000 380.000 400.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 366.000 379.000 380.000 400.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 165.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Sum eiendeler 165.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Sum egenkapital 150.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 -17.000 29.000 38.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 559.000 494.000 508.000 536.000 510.000
Andre inntekter 0 2.000 4.000 0 3.000
Driftsinntekter 559.000 496.000 512.000 536.000 513.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -130.000 -134.000 -157.000 -115.000
Driftskostnader -141.000 -130.000 -134.000 -157.000 -115.000
Driftsresultat 417.000 366.000 378.000 379.000 398.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 366.000 379.000 380.000 400.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 165.000 118.000 119.000 113.000 106.000
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 165.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Sum eiendeler 165.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Sum egenkapital 150.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -26.000 -46.000 10.000 4.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 13.000 1.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 16.000 17.000 14.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 -17.000 29.000 38.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 118.000 119.000 113.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 135.000 90.000 75.000 92.000
Likviditetsgrad 1 11.8 -6.9 4.1 3.0 7.1
Likviditetsgrad 2 11.8 -6.9 4.1 3.0 7.2
Soliditet 91.5 114.4 75.6 66.4 86.0
Resultatgrad 74.6 73.8 73.8 70.7 77.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 -0.1 0.3 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 254.9 3 318.5 335.4 372.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex