Rainbow Booking AS
Juridisk navn:  Rainbow Booking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69818800
Postboks 2022 Fridtjof Nansens Gate 6 Fax: 69818801
1801 Askim 1831 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 976267176
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 0 1.417.000 3.000.000 2.739.000
Resultat: -22.000 0 14.000 218.000 211.000
Egenkapital: 697.000 714.000 714.000 704.000 546.000
Regnskap for  Rainbow Booking AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 0 1.417.000 3.000.000 2.739.000
Driftskostnader -24.000 -40.000 -1.456.000 -2.858.000 -2.881.000
Driftsresultat -22.000 -41.000 -39.000 141.000 -142.000
Finansinntekter 0 41.000 54.000 78.000 352.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 41.000 54.000 78.000 352.000
Resultat før skatt -22.000 0 14.000 218.000 211.000
Skattekostnad 5.000 0 -5.000 -61.000 -59.000
Årsresultat -17.000 0 10.000 158.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 104.000 104.000 104.000 163.000
Sum omløpsmidler 617.000 639.000 771.000 783.000 840.000
Sum eiendeler 726.000 743.000 875.000 887.000 1.003.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 614.000 614.000 604.000 446.000
Sum egenkapital 697.000 714.000 714.000 704.000 546.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 162.000 182.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 726.000 743.000 876.000 886.000 1.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 0 1.417.000 3.000.000 2.739.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 0 1.417.000 3.000.000 2.739.000
Varekostnad 0 0 -1.044.000 -2.444.000 -2.326.000
Lønninger 0 -1.000 -70.000 -148.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -39.000 -342.000 -266.000 -415.000
Driftskostnader -24.000 -40.000 -1.456.000 -2.858.000 -2.881.000
Driftsresultat -22.000 -41.000 -39.000 141.000 -142.000
Finansinntekter 0 41.000 54.000 78.000 352.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 41.000 54.000 78.000 352.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 0 10.000 158.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
Sum anleggsmidler 109.000 104.000 104.000 104.000 163.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 172.000 71.000 104.000
Andre fordringer 0 0 5.000 8.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 148.000 286.000 360.000 305.000
Sum omløpsmidler 617.000 639.000 771.000 783.000 840.000
Sum eiendeler 726.000 743.000 875.000 887.000 1.003.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 614.000 614.000 604.000 446.000
Sum egenkapital 697.000 714.000 714.000 704.000 546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 96.000 120.000 156.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 4.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 29.000 47.000 57.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 162.000 182.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 726.000 743.000 876.000 886.000 1.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 588.000 610.000 609.000 601.000 383.000
Likviditetsgrad 1 21.3 2 4.8 4.3 1.8
Likviditetsgrad 2 21.3 2 4.8 4.4 1.9
Soliditet 9 96.1 81.5 79.5 54.4
Resultatgrad -2.8 4.7 -5.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 0 1.7 24.7 20.9
Signatur
03.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2012
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex