Rabarbra AS
Juridisk navn:  Rabarbra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90183265
C/O Betongforbedring Holding As Gammevegen 49 C/O Betongforbedring Holding As Gammevegen 49 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 987042486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.45%
Resultat  
  
-83.75%
Egenkapital  
  
2.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 251.000 290.000 257.000 252.000 252.000
Resultat: 13.000 80.000 112.000 66.000 111.000
Egenkapital: 409.000 398.000 337.000 253.000 204.000
Regnskap for  Rabarbra AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 251.000 290.000 257.000 252.000 252.000
Driftskostnader -227.000 -196.000 -124.000 -162.000 -114.000
Driftsresultat 24.000 94.000 132.000 90.000 138.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -15.000 -21.000 -25.000 -28.000
Finans -11.000 -13.000 -21.000 -24.000 -27.000
Resultat før skatt 13.000 80.000 112.000 66.000 111.000
Skattekostnad -3.000 -19.000 -27.000 -17.000 0
Årsresultat 10.000 61.000 85.000 49.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 727.000 770.000 812.000 859.000
Sum omløpsmidler 68.000 138.000 43.000 30.000 89.000
Sum eiendeler 753.000 865.000 813.000 842.000 948.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 298.000 237.000 153.000 104.000
Sum egenkapital 409.000 398.000 337.000 253.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 218.000 299.000 380.000 527.000 648.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 167.000 95.000 63.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 753.000 864.000 812.000 843.000 948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 251.000 290.000 257.000 252.000 252.000
Driftsinntekter 251.000 290.000 257.000 252.000 252.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -151.000 -79.000 -117.000 -60.000
Driftskostnader -227.000 -196.000 -124.000 -162.000 -114.000
Driftsresultat 24.000 94.000 132.000 90.000 138.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -15.000 -21.000 -25.000 -28.000
Finans -11.000 -13.000 -21.000 -24.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 61.000 85.000 49.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 13.000 11.000 8.000 9.000
Fast eiendom 669.000 714.000 759.000 804.000 849.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 669.000 714.000 759.000 804.000 849.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 685.000 727.000 770.000 812.000 859.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 138.000 38.000 30.000 89.000
Sum omløpsmidler 68.000 138.000 43.000 30.000 89.000
Sum eiendeler 753.000 865.000 813.000 842.000 948.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 298.000 237.000 153.000 104.000
Sum egenkapital 409.000 398.000 337.000 253.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 218.000 299.000 380.000 527.000 648.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 6.000 22.000 30.000 16.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 50.000 53.000 46.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 96.000 6.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 167.000 95.000 63.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 753.000 864.000 812.000 843.000 948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -29.000 -52.000 -33.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.5 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.5 0.5 1.0
Soliditet 54.3 46.1 41.5 3 21.5
Resultatgrad 9.6 32.4 51.4 35.7 54.8
Rentedekningsgrad 1.8 6.3 6.3 3.6 5.0
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.4 2.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 3.5 11.1 16.3 10.8 14.7
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex