Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
R & B Bergan AS
Juridisk navn:  R & B Bergan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77075400
Oldra-Kilbotn Oldra-Kilbotn Fax: 77075400
9415 Harstad 9415 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 976490444
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
5.3%
Resultat  
  
180%
Egenkapital  
  
-30.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 338.000 321.000 362.000 511.000 1.316.000
Resultat: 20.000 -25.000 1.000 -11.000 123.000
Egenkapital: 247.000 354.000 403.000 402.000 414.000
Regnskap for  R & B Bergan AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 338.000 321.000 362.000 511.000 1.316.000
Driftskostnader -316.000 -342.000 -355.000 -519.000 -1.189.000
Driftsresultat 22.000 -21.000 6.000 -8.000 128.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -7.000 -8.000 -9.000
Finans -1.000 -3.000 -5.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 20.000 -25.000 1.000 -11.000 123.000
Skattekostnad 23.000 -25.000 0 0 -50.000
Årsresultat 43.000 -50.000 1.000 -11.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 70.000 134.000 191.000 251.000
Sum omløpsmidler 262.000 393.000 383.000 408.000 516.000
Sum eiendeler 286.000 463.000 517.000 599.000 767.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 254.000 303.000 302.000 314.000
Sum egenkapital 247.000 354.000 403.000 402.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 71.000 98.000 139.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 38.000 15.000 58.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 463.000 516.000 599.000 767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.000 321.000 362.000 511.000 1.206.000
Andre inntekter 0 0 0 0 110.000
Driftsinntekter 338.000 321.000 362.000 511.000 1.316.000
Varekostnad -84.000 -109.000 -111.000 -128.000 -248.000
Lønninger 0 -1.000 -11.000 -158.000 -660.000
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -172.000 -173.000 -173.000 -231.000
Driftskostnader -316.000 -342.000 -355.000 -519.000 -1.189.000
Driftsresultat 22.000 -21.000 6.000 -8.000 128.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -7.000 -8.000 -9.000
Finans -1.000 -3.000 -5.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 -50.000 1.000 -11.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 70.000 131.000 191.000 251.000
Sum varige driftsmidler 10.000 70.000 131.000 191.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 70.000 134.000 191.000 251.000
Varebeholdning 0 0 7.000 0 0
Kundefordringer 70.000 55.000 0 5.000 126.000
Andre fordringer 6.000 10.000 6.000 10.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 186.000 328.000 370.000 393.000 365.000
Sum omløpsmidler 262.000 393.000 383.000 408.000 516.000
Sum eiendeler 286.000 463.000 517.000 599.000 767.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 254.000 303.000 302.000 314.000
Sum egenkapital 247.000 354.000 403.000 402.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 71.000 98.000 139.000 174.000
Leverandørgjeld 15.000 21.000 6.000 5.000 14.000
Betalbar skatt 6.000 10.000 0 0 50.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 6.000 5.000 41.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 12.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 38.000 15.000 58.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 463.000 516.000 599.000 767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 231.000 355.000 368.000 350.000 337.000
Likviditetsgrad 1 8.5 10.3 25.5 7 2.9
Likviditetsgrad 2 8.5 10.3 25.1 7 2.9
Soliditet 86.4 76.5 78.1 67.1 54.0
Resultatgrad 6.5 -6.5 1.7 -1.6 9.7
Rentedekningsgrad 7.3 -4.2 0.9 14.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.4 -4.1 1.6 -0.7 17.2
Signatur
20.12.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex