Rørleggerservice Florø AS
Juridisk navn:  Rørleggerservice Florø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57744466
Postboks 594 Industrivegen 22 Fax: 57745845
6901 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 967715417
Aksjekapital: 55.200 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/5/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.84%
Resultat  
  
-113.53%
Egenkapital  
  
-23.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.833.000 15.441.000 12.197.000 15.913.000 14.332.000
Resultat: -139.000 1.027.000 166.000 1.519.000 2.411.000
Egenkapital: 1.189.000 1.545.000 1.544.000 1.419.000 1.419.000
Regnskap for  Rørleggerservice Florø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.833.000 15.441.000 12.197.000 15.913.000 14.332.000
Driftskostnader -10.960.000 -14.388.000 -12.022.000 -14.394.000 -11.900.000
Driftsresultat -126.000 1.053.000 175.000 1.518.000 2.431.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -19.000 -32.000 -14.000 -3.000 -25.000
Finans -13.000 -26.000 -9.000 1.000 -20.000
Resultat før skatt -139.000 1.027.000 166.000 1.519.000 2.411.000
Skattekostnad 30.000 -237.000 -41.000 -380.000 -646.000
Årsresultat -109.000 790.000 125.000 1.138.000 1.765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.126.000 2.056.000 2.097.000 2.123.000 1.935.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 4.938.000 4.509.000 4.732.000 4.495.000
Sum eiendeler 5.303.000 6.994.000 6.606.000 6.855.000 6.430.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.515.000 1.514.000 1.389.000 1.389.000
Sum egenkapital 1.189.000 1.545.000 1.544.000 1.419.000 1.419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 4.115.000 5.449.000 5.062.000 5.432.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 5.304.000 6.994.000 6.606.000 6.855.000 6.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.833.000 15.196.000 12.029.000 15.655.000 14.014.000
Andre inntekter 0 245.000 168.000 258.000 318.000
Driftsinntekter 10.833.000 15.441.000 12.197.000 15.913.000 14.332.000
Varekostnad -4.188.000 -7.412.000 -5.495.000 -8.093.000 -6.317.000
Lønninger -5.286.000 -5.134.000 -4.861.000 -4.687.000 -4.194.000
Avskrivning -57.000 -39.000 -44.000 -47.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.429.000 -1.803.000 -1.622.000 -1.567.000 -1.340.000
Driftskostnader -10.960.000 -14.388.000 -12.022.000 -14.394.000 -11.900.000
Driftsresultat -126.000 1.053.000 175.000 1.518.000 2.431.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -19.000 -32.000 -14.000 -3.000 -25.000
Finans -13.000 -26.000 -9.000 1.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -790.000 0 -1.138.000 -1.700.000
Årsresultat -109.000 790.000 125.000 1.138.000 1.765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 16.000 18.000 0 0
Fast eiendom 0 1.897.000 1.897.000 1.897.000 1.897.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 422.000 135.000 174.000 218.000 30.000
Sum varige driftsmidler 422.000 2.032.000 2.071.000 2.115.000 1.927.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.658.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 2.126.000 2.056.000 2.097.000 2.123.000 1.935.000
Varebeholdning 923.000 884.000 855.000 752.000 823.000
Kundefordringer 1.331.000 3.038.000 2.557.000 2.830.000 2.269.000
Andre fordringer 652.000 145.000 202.000 402.000 532.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 871.000 895.000 749.000 871.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 4.938.000 4.509.000 4.732.000 4.495.000
Sum eiendeler 5.303.000 6.994.000 6.606.000 6.855.000 6.430.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.515.000 1.514.000 1.389.000 1.389.000
Sum egenkapital 1.189.000 1.545.000 1.544.000 1.419.000 1.419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 62.000
Leverandørgjeld 712.000 429.000 1.213.000 550.000 273.000
Betalbar skatt 0 235.000 63.000 438.000 557.000
Skyldig offentlige avgifter 780.000 957.000 799.000 1.021.000 891.000
Utbytte 0 -790.000 0 -1.138.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 2.622.000 3.038.000 2.987.000 2.285.000 1.528.000
Sum kortsiktig gjeld 4.115.000 5.449.000 5.062.000 5.432.000 4.949.000
Sum gjeld og egenkapital 5.304.000 6.994.000 6.606.000 6.855.000 6.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -938.000 -511.000 -553.000 -700.000 -454.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8
Soliditet 22.4 22.1 23.4 20.7 22.1
Resultatgrad -1.2 6.8 1.4 9.5 17.0
Rentedekningsgrad -6.6 32.9 12.5 5 97.4
Gjeldsgrad 3.5 3.5 3.3 3.8 3.5
Total kapitalrentabilitet -2.3 15.1 2.7 22.2 37.9
Signatur
23.04.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex