Rørleggermester Bjørn Olsrud As
Juridisk navn:  Rørleggermester Bjørn Olsrud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95911672
Myrbakken 8 Myrbakken 8 Fax:
8661 Mosjøen 8661 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 911952688
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/6/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.19%
Resultat  
  
51.69%
Egenkapital  
  
46.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.161.000 3.846.000 4.999.000 3.533.000 4.008.000
Resultat: 1.033.000 681.000 571.000 886.000 1.056.000
Egenkapital: 1.180.000 804.000 888.000 760.000 735.000
Regnskap for  Rørleggermester Bjørn Olsrud As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.161.000 3.846.000 4.999.000 3.533.000 4.008.000
Driftskostnader -4.128.000 -3.209.000 -4.428.000 -2.650.000 -2.954.000
Driftsresultat 1.033.000 636.000 571.000 883.000 1.054.000
Finansinntekter 7.000 54.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -4.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 45.000 1.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 1.033.000 681.000 571.000 886.000 1.056.000
Skattekostnad -235.000 -165.000 -144.000 -240.000 -285.000
Årsresultat 798.000 516.000 427.000 646.000 771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 823.000 619.000 591.000 637.000 447.000
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.365.000 1.654.000 1.268.000 974.000
Sum eiendeler 2.044.000 1.984.000 2.245.000 1.905.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 1.150.000 774.000 858.000 730.000 705.000
Sum egenkapital 1.180.000 804.000 888.000 760.000 735.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 31.000 27.000 24.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 811.000 1.149.000 1.331.000 1.121.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.044.000 1.984.000 2.246.000 1.905.000 1.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.084.000 3.846.000 4.972.000 3.529.000 4.007.000
Andre inntekter 77.000 0 27.000 4.000 1.000
Driftsinntekter 5.161.000 3.846.000 4.999.000 3.533.000 4.008.000
Varekostnad -2.313.000 -1.357.000 -2.726.000 -1.389.000 -1.804.000
Lønninger -1.405.000 -1.394.000 -1.161.000 -761.000 -689.000
Avskrivning -69.000 -52.000 -51.000 -36.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -406.000 -490.000 -464.000 -423.000
Driftskostnader -4.128.000 -3.209.000 -4.428.000 -2.650.000 -2.954.000
Driftsresultat 1.033.000 636.000 571.000 883.000 1.054.000
Finansinntekter 7.000 54.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -4.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 45.000 1.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -421.000 -300.000 -300.000 -420.000 0
Årsresultat 798.000 516.000 427.000 646.000 771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 572.000 381.000 386.000 438.000 282.000
Sum varige driftsmidler 572.000 381.000 386.000 438.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 251.000 239.000 205.000 200.000 166.000
Sum anleggsmidler 823.000 619.000 591.000 637.000 447.000
Varebeholdning 45.000 43.000 178.000 17.000 37.000
Kundefordringer 389.000 390.000 1.152.000 458.000 281.000
Andre fordringer 30.000 12.000 11.000 170.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 757.000 919.000 314.000 623.000 379.000
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.365.000 1.654.000 1.268.000 974.000
Sum eiendeler 2.044.000 1.984.000 2.245.000 1.905.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 1.150.000 774.000 858.000 730.000 705.000
Sum egenkapital 1.180.000 804.000 888.000 760.000 735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 31.000 27.000 24.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 31.000 27.000 24.000 19.000
Leverandørgjeld 240.000 173.000 501.000 143.000 136.000
Betalbar skatt 213.000 161.000 141.000 235.000 281.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 243.000 246.000 146.000
Utbytte -421.000 -300.000 -300.000 -420.000 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 331.000 446.000 497.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 811.000 1.149.000 1.331.000 1.121.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.044.000 1.984.000 2.246.000 1.905.000 1.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 410.000 216.000 323.000 147.000 306.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5
Soliditet 57.7 40.5 39.5 39.9 51.7
Resultatgrad 2 16.5 11.4 25.0 26.3
Rentedekningsgrad 129.1 70.7 142.8 444.0 353.0
Gjeldsgrad 0.7 1.5 1.5 1.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 50.9 34.8 25.6 46.6 74.5
Signatur
21.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.05.2013
BJØRN OLSRUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex