Rørleggerfirma K Horghagen AS
Juridisk navn:  Rørleggerfirma K Horghagen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72865345
Buvikvegen 721 Buvikvegen 721 Fax: 72865055
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 948804735
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/1988
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.13%
Resultat  
  
-615%
Egenkapital  
  
-48.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.131.000 8.818.000 10.446.000 10.850.000 9.278.000
Resultat: -1.030.000 200.000 924.000 887.000 725.000
Egenkapital: 833.000 1.621.000 1.615.000 1.514.000 952.000
Regnskap for  Rørleggerfirma K Horghagen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.131.000 8.818.000 10.446.000 10.850.000 9.278.000
Driftskostnader -8.127.000 -8.587.000 -9.491.000 -9.949.000 -8.533.000
Driftsresultat -996.000 231.000 955.000 902.000 745.000
Finansinntekter 5.000 3.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -38.000 -35.000 -36.000 -17.000 -21.000
Finans -33.000 -32.000 -32.000 -15.000 -20.000
Resultat før skatt -1.030.000 200.000 924.000 887.000 725.000
Skattekostnad 243.000 -44.000 -222.000 -225.000 -196.000
Årsresultat -788.000 156.000 701.000 662.000 529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 902.000 1.011.000 1.296.000 185.000 243.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 2.348.000 2.732.000 3.173.000 2.951.000
Sum eiendeler 2.380.000 3.359.000 4.028.000 3.358.000 3.194.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 1.521.000 1.515.000 1.414.000 852.000
Sum egenkapital 833.000 1.621.000 1.615.000 1.514.000 952.000
Sum langsiktig gjeld 752.000 525.000 625.000 0 135.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 1.213.000 1.788.000 1.844.000 2.107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.379.000 3.359.000 4.028.000 3.358.000 3.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.286.000 8.673.000 10.145.000 10.850.000 9.277.000
Andre inntekter -155.000 146.000 301.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 7.131.000 8.818.000 10.446.000 10.850.000 9.278.000
Varekostnad -3.090.000 -3.663.000 -3.939.000 -4.437.000 -3.890.000
Lønninger -3.329.000 -3.470.000 -3.997.000 -4.114.000 -3.387.000
Avskrivning -293.000 -309.000 -239.000 -63.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.415.000 -1.145.000 -1.316.000 -1.335.000 -1.198.000
Driftskostnader -8.127.000 -8.587.000 -9.491.000 -9.949.000 -8.533.000
Driftsresultat -996.000 231.000 955.000 902.000 745.000
Finansinntekter 5.000 3.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -38.000 -35.000 -36.000 -17.000 -21.000
Finans -33.000 -32.000 -32.000 -15.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 -600.000 -100.000 -300.000
Årsresultat -788.000 156.000 701.000 662.000 529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 197.000 0 0 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.000 13.000 19.000 25.000 0
Driftsløsøre 688.000 975.000 1.242.000 77.000 135.000
Sum varige driftsmidler 695.000 988.000 1.260.000 102.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 23.000 36.000 78.000 107.000
Sum anleggsmidler 902.000 1.011.000 1.296.000 185.000 243.000
Varebeholdning 134.000 137.000 209.000 224.000 139.000
Kundefordringer 350.000 714.000 872.000 2.031.000 1.349.000
Andre fordringer 97.000 190.000 191.000 227.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 898.000 1.307.000 1.460.000 690.000 1.201.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 2.348.000 2.732.000 3.173.000 2.951.000
Sum eiendeler 2.380.000 3.359.000 4.028.000 3.358.000 3.194.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 1.521.000 1.515.000 1.414.000 852.000
Sum egenkapital 833.000 1.621.000 1.615.000 1.514.000 952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 46.000 24.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 752.000 525.000 625.000 0 135.000
Leverandørgjeld 151.000 313.000 232.000 424.000 539.000
Betalbar skatt 0 22.000 194.000 232.000 204.000
Skyldig offentlige avgifter 359.000 454.000 425.000 702.000 756.000
Utbytte 0 -150.000 -600.000 -100.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 284.000 274.000 337.000 386.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 1.213.000 1.788.000 1.844.000 2.107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.379.000 3.359.000 4.028.000 3.358.000 3.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 684.000 1.135.000 944.000 1.329.000 844.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.5 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.4 1.6 1.4
Soliditet 3 48.3 40.1 45.1 29.8
Resultatgrad 2.6 9.1 8.3 8.0
Rentedekningsgrad -26.2 6.6 26.5 53.1 35.5
Gjeldsgrad 1.9 1.1 1.5 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet -41.7 7 23.8 26.9 23.4
Signatur
03.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex