Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørlegger Otting As
Juridisk navn:  Rørlegger Otting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98873747
Fore Fore Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 912159272
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.79%
Resultat  
  
74.93%
Egenkapital  
  
-61.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.013.000 663.000 2.012.000 2.078.000 1.880.000
Resultat: -87.000 -347.000 84.000 3.000 458.000
Egenkapital: 55.000 142.000 490.000 430.000 429.000
Regnskap for  Rørlegger Otting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.013.000 663.000 2.012.000 2.078.000 1.880.000
Driftskostnader -1.104.000 -1.010.000 -1.936.000 -2.074.000 -1.415.000
Driftsresultat -91.000 -347.000 76.000 4.000 466.000
Finansinntekter 4.000 0 8.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 4.000 0 8.000 0 -8.000
Resultat før skatt -87.000 -347.000 84.000 3.000 458.000
Skattekostnad 0 0 -25.000 -1.000 -124.000
Årsresultat -87.000 -347.000 59.000 2.000 334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 55.000 55.000 25.000 48.000
Sum omløpsmidler 313.000 403.000 1.064.000 701.000 817.000
Sum eiendeler 406.000 458.000 1.119.000 726.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 102.000 450.000 390.000 389.000
Sum egenkapital 55.000 142.000 490.000 430.000 429.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 103.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 316.000 629.000 295.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 406.000 458.000 1.119.000 725.000 865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.013.000 663.000 2.012.000 2.078.000 1.880.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.013.000 663.000 2.012.000 2.078.000 1.880.000
Varekostnad -425.000 -413.000 -942.000 -1.033.000 -746.000
Lønninger -516.000 -428.000 -692.000 -728.000 -450.000
Avskrivning 0 0 -20.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -169.000 -282.000 -286.000 -192.000
Driftskostnader -1.104.000 -1.010.000 -1.936.000 -2.074.000 -1.415.000
Driftsresultat -91.000 -347.000 76.000 4.000 466.000
Finansinntekter 4.000 0 8.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 4.000 0 8.000 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -87.000 -347.000 59.000 2.000 334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 0 0 20.000 46.000
Sum varige driftsmidler 38.000 0 0 20.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 55.000 55.000 25.000 48.000
Varebeholdning 141.000 137.000 186.000 160.000 71.000
Kundefordringer 26.000 127.000 393.000 71.000 467.000
Andre fordringer 10.000 7.000 16.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 132.000 468.000 455.000 265.000
Sum omløpsmidler 313.000 403.000 1.064.000 701.000 817.000
Sum eiendeler 406.000 458.000 1.119.000 726.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 102.000 450.000 390.000 389.000
Sum egenkapital 55.000 142.000 490.000 430.000 429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 103.000
Leverandørgjeld 91.000 149.000 437.000 91.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 19.000 5.000 127.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 50.000 91.000 105.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 117.000 82.000 94.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 316.000 629.000 295.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 406.000 458.000 1.119.000 725.000 865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 87.000 435.000 406.000 484.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.7 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 1.4 1.9 2.3
Soliditet 13.5 3 43.8 59.3 49.6
Resultatgrad -52.3 3.8 0.2 24.8
Rentedekningsgrad 58.3
Gjeldsgrad 6.4 2.2 1.3 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet -21.4 -75.8 7.5 0.6 53.9
Signatur
02.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex