Rørlegger Liene AS
Juridisk navn:  Rørlegger Liene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37258190
Fevikveien 34 Fax: 37258191
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 929432479
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/6/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.42%
Resultat  
  
111.72%
Egenkapital  
  
8.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.726.000 12.548.000 13.210.000 16.402.000 15.124.000
Resultat: 85.000 -725.000 -570.000 205.000 973.000
Egenkapital: 1.079.000 994.000 1.719.000 2.330.000 2.180.000
Regnskap for  Rørlegger Liene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.726.000 12.548.000 13.210.000 16.402.000 15.124.000
Driftskostnader -12.589.000 -13.187.000 -13.703.000 -16.167.000 -14.156.000
Driftsresultat 139.000 -638.000 -494.000 235.000 969.000
Finansinntekter 37.000 37.000 40.000 41.000 25.000
Finanskostnader -89.000 -123.000 -115.000 -70.000 -21.000
Finans -52.000 -86.000 -75.000 -29.000 4.000
Resultat før skatt 85.000 -725.000 -570.000 205.000 973.000
Skattekostnad 0 0 -41.000 -55.000 -267.000
Årsresultat 85.000 -725.000 -611.000 150.000 706.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 442.000 556.000 579.000 231.000
Sum omløpsmidler 4.327.000 4.731.000 6.138.000 6.359.000 7.354.000
Sum eiendeler 4.664.000 5.173.000 6.694.000 6.938.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 979.000 894.000 1.619.000 2.230.000 2.080.000
Sum egenkapital 1.079.000 994.000 1.719.000 2.330.000 2.180.000
Sum langsiktig gjeld 988.000 1.331.000 1.729.000 2.060.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 2.848.000 3.245.000 2.548.000 5.405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.664.000 5.173.000 6.693.000 6.938.000 7.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.709.000 12.541.000 13.209.000 16.389.000 15.121.000
Andre inntekter 17.000 8.000 1.000 13.000 4.000
Driftsinntekter 12.726.000 12.548.000 13.210.000 16.402.000 15.124.000
Varekostnad -5.063.000 -5.449.000 -5.423.000 -7.436.000 -5.951.000
Lønninger -6.321.000 -6.452.000 -6.846.000 -7.303.000 -7.027.000
Avskrivning -105.000 -114.000 -122.000 -112.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.100.000 -1.172.000 -1.312.000 -1.316.000 -1.086.000
Driftskostnader -12.589.000 -13.187.000 -13.703.000 -16.167.000 -14.156.000
Driftsresultat 139.000 -638.000 -494.000 235.000 969.000
Finansinntekter 37.000 37.000 40.000 41.000 25.000
Finanskostnader -89.000 -123.000 -115.000 -70.000 -21.000
Finans -52.000 -86.000 -75.000 -29.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.800.000
Årsresultat 85.000 -725.000 -611.000 150.000 706.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 41.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 336.000 441.000 555.000 537.000 179.000
Sum varige driftsmidler 336.000 441.000 555.000 537.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 337.000 442.000 556.000 579.000 231.000
Varebeholdning 1.806.000 1.884.000 2.024.000 2.122.000 2.438.000
Kundefordringer 2.067.000 2.325.000 3.432.000 3.098.000 3.094.000
Andre fordringer 189.000 299.000 394.000 502.000 455.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 264.000 223.000 288.000 637.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 4.327.000 4.731.000 6.138.000 6.359.000 7.354.000
Sum eiendeler 4.664.000 5.173.000 6.694.000 6.938.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 979.000 894.000 1.619.000 2.230.000 2.080.000
Sum egenkapital 1.079.000 994.000 1.719.000 2.330.000 2.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 244.000 478.000 98.000 52.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 988.000 1.331.000 1.729.000 2.060.000 0
Leverandørgjeld 676.000 776.000 1.201.000 610.000 780.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000 280.000
Skyldig offentlige avgifter 978.000 863.000 953.000 886.000 1.011.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 699.000 731.000 993.000 956.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 2.848.000 3.245.000 2.548.000 5.405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.664.000 5.173.000 6.693.000 6.938.000 7.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.730.000 1.883.000 2.893.000 3.811.000 1.949.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.9 2.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1 1.3 1.7 1.0
Soliditet 23.1 19.2 25.7 33.6 28.7
Resultatgrad 1.1 -5.1 -3.7 1.4 6.4
Rentedekningsgrad 1.6 -5.2 -4.3 3.4 47.3
Gjeldsgrad 3.3 4.2 2.9 2 2.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 -11.6 -6.8 4 13.1
Signatur
24.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex