Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørentreprenørene Norge - Vest Sa
Juridisk navn:  Rørentreprenørene Norge - Vest Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55530210
Eidsvågbakken 1 Eidsvågbakken 1 Fax: 55530211
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 950092912
Aksjekapital: 59.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/5/1966 1
Foretakstype: SA
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Adb Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.27%
Resultat  
  
1653.85%
Egenkapital  
  
2.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.578.000 3.007.000 2.907.000 2.611.000 3.217.000
Resultat: 202.000 -13.000 190.000 297.000 127.000
Egenkapital: 4.648.000 4.519.000 4.665.000 4.525.000 4.309.000
Regnskap for  Rørentreprenørene Norge - Vest Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.578.000 3.007.000 2.907.000 2.611.000 3.217.000
Driftskostnader -2.403.000 -3.034.000 -2.737.000 -2.337.000 -3.121.000
Driftsresultat 175.000 -27.000 170.000 275.000 97.000
Finansinntekter 28.000 15.000 20.000 23.000 32.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 27.000 15.000 19.000 21.000 30.000
Resultat før skatt 202.000 -13.000 190.000 297.000 127.000
Skattekostnad -73.000 -133.000 -50.000 -81.000 -45.000
Årsresultat 129.000 -146.000 140.000 216.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 84.000 55.000 46.000 20.000
Sum omløpsmidler 5.372.000 5.255.000 5.319.000 5.158.000 5.053.000
Sum eiendeler 5.423.000 5.339.000 5.374.000 5.204.000 5.073.000
Sum opptjent egenkapital 4.589.000 4.460.000 4.606.000 4.466.000 4.250.000
Sum egenkapital 4.648.000 4.519.000 4.665.000 4.525.000 4.309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 774.000 820.000 709.000 679.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 5.422.000 5.339.000 5.374.000 5.204.000 5.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.378.000 2.807.000 2.707.000 2.411.000 3.017.000
Andre inntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Driftsinntekter 2.578.000 3.007.000 2.907.000 2.611.000 3.217.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.282.000 -1.235.000 -1.211.000 -1.172.000 -1.130.000
Avskrivning -33.000 -20.000 -14.000 -20.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.088.000 -1.779.000 -1.512.000 -1.145.000 -1.956.000
Driftskostnader -2.403.000 -3.034.000 -2.737.000 -2.337.000 -3.121.000
Driftsresultat 175.000 -27.000 170.000 275.000 97.000
Finansinntekter 28.000 15.000 20.000 23.000 32.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 27.000 15.000 19.000 21.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -146.000 140.000 216.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 84.000 55.000 46.000 20.000
Sum varige driftsmidler 51.000 84.000 55.000 46.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 84.000 55.000 46.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 505.000 472.000 15.000 17.000
Andre fordringer 820.000 966.000 505.000 1.310.000 590.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.508.000 3.784.000 4.343.000 3.833.000 4.446.000
Sum omløpsmidler 5.372.000 5.255.000 5.319.000 5.158.000 5.053.000
Sum eiendeler 5.423.000 5.339.000 5.374.000 5.204.000 5.073.000
Sum opptjent egenkapital 4.589.000 4.460.000 4.606.000 4.466.000 4.250.000
Sum egenkapital 4.648.000 4.519.000 4.665.000 4.525.000 4.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 39.000 90.000 22.000 61.000
Betalbar skatt 73.000 133.000 50.000 81.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 331.000 350.000 291.000 271.000 327.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 298.000 278.000 305.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 820.000 709.000 679.000 763.000
Sum gjeld og egenkapital 5.422.000 5.339.000 5.374.000 5.204.000 5.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.598.000 4.435.000 4.610.000 4.479.000 4.290.000
Likviditetsgrad 1 6.9 6.4 7.5 7.6 6.6
Likviditetsgrad 2 6.9 6.4 7.5 7.6 6.7
Soliditet 85.7 84.6 86.8 8 85.0
Resultatgrad 6.8 -0.9 5.8 10.5 3.0
Rentedekningsgrad 1 1 137.5 64.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 -0.2 3.5 5.7 2.5
Signatur
03.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex