Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørdrift AS
Juridisk navn:  Rørdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75646940
Storgaten 98 Storgaten 98 Fax:
8200 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 992002603
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -15.000
Egenkapital: 44.000 48.000 51.000 55.000 59.000
Regnskap for  Rørdrift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 -5.000
Resultat før skatt -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 44.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Sum eiendeler 44.000 48.000 51.000 55.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -53.000 -49.000 -45.000 -41.000
Sum egenkapital 44.000 48.000 51.000 55.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 47.000 51.000 55.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.000
Driftskostnader -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 0 38.000 38.000 38.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Sum omløpsmidler 44.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Sum eiendeler 44.000 48.000 51.000 55.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -53.000 -49.000 -45.000 -41.000
Sum egenkapital 44.000 48.000 51.000 55.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 47.000 51.000 55.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 10.000 13.000 17.000 21.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.8 -8.3 -7.8 -7.3 -16.9
Signatur
14.12.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex