Rør Og Handverk Tenester AS
Juridisk navn:  Rør Og Handverk Tenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90112183
Torvald Lægreids Veg 1 Torvald Lægreids Veg 1 Fax: 57661907
6885 Årdalstangen 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 986388214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/17/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.62%
Resultat  
  
63.17%
Egenkapital  
  
-4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 665.000 894.000 924.000 1.336.000 1.609.000
Resultat: -123.000 -334.000 2.066.000 -178.000 -429.000
Egenkapital: 2.578.000 2.686.000 2.952.000 908.000 1.056.000
Regnskap for  Rør Og Handverk Tenester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 665.000 894.000 924.000 1.336.000 1.609.000
Driftskostnader -788.000 -1.232.000 -872.000 -1.521.000 -2.053.000
Driftsresultat -123.000 -337.000 52.000 -185.000 -446.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.017.000 9.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 2.014.000 8.000 17.000
Resultat før skatt -123.000 -334.000 2.066.000 -178.000 -429.000
Skattekostnad 15.000 68.000 -22.000 30.000 116.000
Årsresultat -108.000 -266.000 2.044.000 -148.000 -313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 348.000 395.000 388.000 489.000 455.000
Sum omløpsmidler 2.625.000 2.861.000 3.093.000 1.194.000 1.269.000
Sum eiendeler 2.973.000 3.256.000 3.481.000 1.683.000 1.724.000
Sum opptjent egenkapital 2.477.000 2.585.000 2.851.000 807.000 955.000
Sum egenkapital 2.578.000 2.686.000 2.952.000 908.000 1.056.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 130.000 129.000 128.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 439.000 400.000 647.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 2.973.000 3.255.000 3.481.000 1.683.000 1.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 665.000 894.000 924.000 1.336.000 1.519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 89.000
Driftsinntekter 665.000 894.000 924.000 1.336.000 1.609.000
Varekostnad -90.000 -263.000 -287.000 -426.000 -547.000
Lønninger -456.000 -696.000 -416.000 -818.000 -1.086.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -62.000 -60.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -211.000 -107.000 -217.000 -324.000
Driftskostnader -788.000 -1.232.000 -872.000 -1.521.000 -2.053.000
Driftsresultat -123.000 -337.000 52.000 -185.000 -446.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.017.000 9.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 2.014.000 8.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 -266.000 2.044.000 -148.000 -313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 291.000 276.000 208.000 230.000 200.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 101.000 163.000 224.000 255.000
Sum varige driftsmidler 39.000 101.000 163.000 224.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 35.000 0
Sum anleggsmidler 348.000 395.000 388.000 489.000 455.000
Varebeholdning 123.000 92.000 137.000 137.000 143.000
Kundefordringer 356.000 329.000 350.000 438.000 336.000
Andre fordringer 2.052.000 2.040.000 2.046.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 400.000 560.000 618.000 783.000
Sum omløpsmidler 2.625.000 2.861.000 3.093.000 1.194.000 1.269.000
Sum eiendeler 2.973.000 3.256.000 3.481.000 1.683.000 1.724.000
Sum opptjent egenkapital 2.477.000 2.585.000 2.851.000 807.000 955.000
Sum egenkapital 2.578.000 2.686.000 2.952.000 908.000 1.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 130.000 129.000 128.000 216.000
Leverandørgjeld 83.000 93.000 92.000 334.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 159.000 149.000 116.000 214.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 187.000 160.000 197.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 439.000 400.000 647.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 2.973.000 3.255.000 3.481.000 1.683.000 1.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.361.000 2.422.000 2.693.000 547.000 817.000
Likviditetsgrad 1 9.9 6.5 7.7 1.8 2.8
Likviditetsgrad 2 9.5 6.3 7.4 1.7 2.5
Soliditet 86.7 82.5 84.8 54.0 61.3
Resultatgrad -18.5 -37.7 5.6 -13.8 -27.7
Rentedekningsgrad -61.5 17.3 -176.0 -142.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet -4.1 -10.2 59.4 -10.5 -24.7
Signatur
05.12.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
05.12.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex