Rønningen Maskin AS
Juridisk navn:  Rønningen Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90192438
Kirkevegen 32 Kirkevegen 32 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 988132020
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 4/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.07%
Resultat  
  
-35.07%
Egenkapital  
  
10.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 63.106.000 59.493.000 61.307.000 54.945.000 43.391.000
Resultat: 3.406.000 5.246.000 6.015.000 3.550.000 503.000
Egenkapital: 21.762.000 19.692.000 16.154.000 12.094.000 9.570.000
Regnskap for  Rønningen Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 63.106.000 59.493.000 61.307.000 54.945.000 43.391.000
Driftskostnader -59.762.000 -54.341.000 -55.411.000 -51.499.000 -42.994.000
Driftsresultat 3.344.000 5.151.000 5.894.000 3.446.000 398.000
Finansinntekter 81.000 93.000 120.000 104.000 105.000
Finanskostnader -19.000 2.000 0 0 -1.000
Finans 62.000 95.000 120.000 104.000 104.000
Resultat før skatt 3.406.000 5.246.000 6.015.000 3.550.000 503.000
Skattekostnad -753.000 -1.209.000 -1.454.000 -626.000 -132.000
Årsresultat 2.653.000 4.037.000 4.561.000 2.924.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.697.000 6.193.000 4.560.000 3.356.000 4.101.000
Sum omløpsmidler 25.584.000 21.359.000 20.913.000 16.635.000 15.524.000
Sum eiendeler 31.281.000 27.552.000 25.473.000 19.991.000 19.625.000
Sum opptjent egenkapital 21.259.000 19.189.000 15.652.000 11.591.000 9.067.000
Sum egenkapital 21.762.000 19.692.000 16.154.000 12.094.000 9.570.000
Sum langsiktig gjeld 124.000 0 15.000 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 9.395.000 7.860.000 9.303.000 7.896.000 10.006.000
Sum gjeld og egenkapital 31.281.000 27.552.000 25.473.000 19.990.000 19.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.290.000 59.287.000 60.889.000 54.925.000 42.997.000
Andre inntekter 816.000 206.000 418.000 20.000 395.000
Driftsinntekter 63.106.000 59.493.000 61.307.000 54.945.000 43.391.000
Varekostnad -26.677.000 -21.545.000 -26.886.000 -25.201.000 -18.324.000
Lønninger -19.007.000 -18.012.000 -17.158.000 -15.248.000 -14.023.000
Avskrivning -1.281.000 -1.355.000 -904.000 -916.000 -840.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.797.000 -13.429.000 -10.463.000 -10.134.000 -9.807.000
Driftskostnader -59.762.000 -54.341.000 -55.411.000 -51.499.000 -42.994.000
Driftsresultat 3.344.000 5.151.000 5.894.000 3.446.000 398.000
Finansinntekter 81.000 93.000 120.000 104.000 105.000
Finanskostnader -19.000 2.000 0 0 -1.000
Finans 62.000 95.000 120.000 104.000 104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -400.000 -280.000
Årsresultat 2.653.000 4.037.000 4.561.000 2.924.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 0 45.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.091.000 4.082.000 2.601.000 1.976.000 1.506.000
Driftsløsøre 798.000 1.056.000 800.000 498.000 505.000
Sum varige driftsmidler 3.889.000 5.138.000 3.402.000 2.474.000 2.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.808.000 1.031.000 1.158.000 837.000 2.090.000
Sum anleggsmidler 5.697.000 6.193.000 4.560.000 3.356.000 4.101.000
Varebeholdning 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Kundefordringer 14.667.000 14.758.000 15.853.000 10.782.000 7.630.000
Andre fordringer 307.000 327.000 546.000 281.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.191.000 5.855.000 4.094.000 5.152.000 7.277.000
Sum omløpsmidler 25.584.000 21.359.000 20.913.000 16.635.000 15.524.000
Sum eiendeler 31.281.000 27.552.000 25.473.000 19.991.000 19.625.000
Sum opptjent egenkapital 21.259.000 19.189.000 15.652.000 11.591.000 9.067.000
Sum egenkapital 21.762.000 19.692.000 16.154.000 12.094.000 9.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 124.000 0 15.000 0 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 124.000 0 15.000 0 49.000
Leverandørgjeld 3.047.000 1.442.000 2.558.000 2.162.000 3.140.000
Betalbar skatt 581.000 1.249.000 1.394.000 720.000 156.000
Skyldig offentlige avgifter 2.671.000 2.289.000 2.331.000 2.081.000 2.313.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -400.000 -280.000
Annen kortsiktig gjeld 2.595.000 2.380.000 2.520.000 2.533.000 4.117.000
Sum kortsiktig gjeld 9.395.000 7.860.000 9.303.000 7.896.000 10.006.000
Sum gjeld og egenkapital 31.281.000 27.552.000 25.473.000 19.990.000 19.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.189.000 13.499.000 11.610.000 8.739.000 5.518.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 2.2 2.1 1.6
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 2.2 2.1 1.6
Soliditet 69.6 71.5 63.4 60.5 48.8
Resultatgrad 5.3 8.7 9.6 6.3 0.9
Rentedekningsgrad 1 -2575.5 503.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 10.9 1 23.6 17.8 2.6
Signatur
06.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex