Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rønning Bil As
Juridisk navn:  Rønning Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95232173
Blåsmo Blåsmo Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 915588522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/23/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvidal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
127%
Egenkapital  
  
12.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 3.423.000 3.271.000 3.924.000
Resultat: 227.000 100.000 701.000
Egenkapital: 1.599.000 1.423.000 1.346.000
Regnskap for  Rønning Bil As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.423.000 3.271.000 3.924.000
Driftskostnader -3.197.000 -3.170.000 -3.224.000
Driftsresultat 226.000 100.000 700.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Resultat før skatt 227.000 100.000 701.000
Skattekostnad -51.000 -24.000 -187.000
Årsresultat 176.000 77.000 514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.502.000 986.000 1.082.000
Sum omløpsmidler 907.000 902.000 903.000
Sum eiendeler 2.409.000 1.888.000 1.985.000
Sum opptjent egenkapital 766.000 590.000 514.000
Sum egenkapital 1.599.000 1.423.000 1.346.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 32.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 728.000 433.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 2.409.000 1.888.000 1.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.374.000 3.147.000 3.924.000
Andre inntekter 49.000 124.000 0
Driftsinntekter 3.423.000 3.271.000 3.924.000
Varekostnad -411.000 -97.000 -321.000
Lønninger -632.000 -520.000 -683.000
Avskrivning -276.000 -245.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.878.000 -2.308.000 -1.967.000
Driftskostnader -3.197.000 -3.170.000 -3.224.000
Driftsresultat 226.000 100.000 700.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 176.000 77.000 514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 897.000 229.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 605.000 757.000 1.082.000
Sum varige driftsmidler 1.502.000 986.000 1.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.502.000 986.000 1.082.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 482.000 282.000 239.000
Andre fordringer 118.000 101.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 307.000 519.000 532.000
Sum omløpsmidler 907.000 902.000 903.000
Sum eiendeler 2.409.000 1.888.000 1.985.000
Sum opptjent egenkapital 766.000 590.000 514.000
Sum egenkapital 1.599.000 1.423.000 1.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 32.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 32.000 8.000
Leverandørgjeld 494.000 259.000 222.000
Betalbar skatt 0 0 179.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 84.000 157.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 90.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 728.000 433.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 2.409.000 1.888.000 1.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 469.000 271.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 1.5
Soliditet 66.4 75.4 67.8
Resultatgrad 6.6 3.1 17.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.4 5.3 35.2
Signatur
30.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex