Røed Holding AS
Juridisk navn:  Røed Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55509559
Janaflaten 52 Janaflaten 52 Fax: 55509558
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989600214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Metis Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1.53%
Egenkapital  
  
-18.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.794.000 1.767.000 1.065.000 1.484.000 1.120.000
Egenkapital: 3.281.000 4.010.000 2.642.000 3.024.000 3.131.000
Regnskap for  Røed Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -12.000 -15.000 -37.000 -22.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 -15.000 -37.000 -22.000
Finansinntekter 1.810.000 1.820.000 1.080.000 1.522.000 1.142.000
Finanskostnader 0 -42.000 0 0 0
Finans 1.810.000 1.778.000 1.080.000 1.522.000 1.142.000
Resultat før skatt 1.794.000 1.767.000 1.065.000 1.484.000 1.120.000
Skattekostnad -23.000 2.000 3.000 9.000 10.000
Årsresultat 1.771.000 1.768.000 1.068.000 1.493.000 1.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.704.000 2.367.000 2.699.000 2.696.000 2.866.000
Sum omløpsmidler 577.000 2.153.000 1.303.000 1.238.000 1.375.000
Sum eiendeler 3.281.000 4.520.000 4.002.000 3.934.000 4.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.173.000 3.902.000 2.534.000 2.916.000 3.023.000
Sum egenkapital 3.281.000 4.010.000 2.642.000 3.024.000 3.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 510.000 1.360.000 910.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 3.281.000 4.520.000 4.002.000 3.934.000 4.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -12.000 -15.000 -37.000 -22.000
Driftskostnader -17.000 -12.000 -15.000 -37.000 -22.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 -15.000 -37.000 -22.000
Finansinntekter 1.810.000 1.820.000 1.080.000 1.522.000 1.142.000
Finanskostnader 0 -42.000 0 0 0
Finans 1.810.000 1.778.000 1.080.000 1.522.000 1.142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -100.000 -950.000 -900.000 -1.000.000
Årsresultat 1.771.000 1.768.000 1.068.000 1.493.000 1.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 23.000 21.000 18.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.704.000 2.344.000 2.678.000 2.678.000 2.856.000
Sum anleggsmidler 2.704.000 2.367.000 2.699.000 2.696.000 2.866.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer -1.148.000 935.000 1.286.000 1.215.000 1.006.000
Sum investeringer 1.431.000 666.000 0 0 0
Kasse, bank 294.000 552.000 17.000 23.000 369.000
Sum omløpsmidler 577.000 2.153.000 1.303.000 1.238.000 1.375.000
Sum eiendeler 3.281.000 4.520.000 4.002.000 3.934.000 4.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.173.000 3.902.000 2.534.000 2.916.000 3.023.000
Sum egenkapital 3.281.000 4.010.000 2.642.000 3.024.000 3.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -100.000 -950.000 -900.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 410.000 410.000 10.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 0 510.000 1.360.000 910.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 3.281.000 4.520.000 4.002.000 3.934.000 4.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 1.643.000 -57.000 328.000 265.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0 4.2 1 1.4 1.3
Soliditet 1 88.7 6 76.9 73.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 54.6 4 26.6 37.7 26.4
Signatur
07.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex