Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røed Bygg Og Eiendom As
Juridisk navn:  Røed Bygg Og Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91569817
Sagstubben 5 Sagstubben 5 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 915714188
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon AS
Regnskapsfører: Holt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-104.73%
Egenkapital  
  
-6.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 6.380.000 0 0
Resultat: -29.000 613.000 -35.000 0
Egenkapital: 436.000 465.000 -11.000 24.000
Regnskap for  Røed Bygg Og Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 6.380.000 0 0
Driftskostnader -35.000 -5.655.000 -6.000 0
Driftsresultat -35.000 725.000 -6.000 0
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -114.000 -30.000 0
Finans 5.000 -112.000 -29.000 0
Resultat før skatt -29.000 613.000 -35.000 0
Skattekostnad 0 -137.000 0 0
Årsresultat -29.000 476.000 -35.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.215.000 1.441.000 24.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.215.000 1.441.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 412.000 441.000 -35.000 0
Sum egenkapital 436.000 465.000 -11.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 710.000 0
Sum kortsiktig gjeld 609.000 749.000 742.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.214.000 1.441.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.380.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 6.380.000 0 0
Varekostnad -6.000 -4.304.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -192.000 -6.000 0
Driftskostnader -35.000 -5.655.000 -6.000 0
Driftsresultat -35.000 725.000 -6.000 0
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -114.000 -30.000 0
Finans 5.000 -112.000 -29.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 476.000 -35.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 1.159.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.045.000 1.215.000 282.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.215.000 1.441.000 24.000
Sum eiendeler 1.045.000 1.215.000 1.441.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 412.000 441.000 -35.000 0
Sum egenkapital 436.000 465.000 -11.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 710.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 140.000 0
Betalbar skatt 0 137.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 612.000 601.000 0
Sum kortsiktig gjeld 609.000 749.000 742.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.214.000 1.441.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 436.000 466.000 699.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 0.4 0.0
Soliditet 41.7 38.3 -0.8 100.0
Resultatgrad 11.4
Rentedekningsgrad 6.4 -0.2
Gjeldsgrad 1.4 1.6 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.9 59.9 -0.3 0.0
Signatur
29.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex