Røe Trevare Coriform AS
Juridisk navn:  Røe Trevare Coriform AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74084000
Gamle Kongeveg 57 Gamle Kongeveg 57 Fax: 74083440
7604 Levanger 7604 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 944896422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/22/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Pedersen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.15%
Resultat  
  
-3.15%
Egenkapital  
  
9.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.394.000 16.166.000 10.754.000 14.278.000 17.028.000
Resultat: 676.000 698.000 279.000 1.637.000 3.485.000
Egenkapital: 5.838.000 5.322.000 4.798.000 4.602.000 8.425.000
Regnskap for  Røe Trevare Coriform AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.394.000 16.166.000 10.754.000 14.278.000 17.028.000
Driftskostnader -12.643.000 -15.122.000 -10.661.000 -12.376.000 -13.614.000
Driftsresultat 750.000 1.044.000 94.000 1.902.000 3.415.000
Finansinntekter 82.000 114.000 302.000 359.000 212.000
Finanskostnader -156.000 -459.000 -116.000 -624.000 -142.000
Finans -74.000 -345.000 186.000 -265.000 70.000
Resultat før skatt 676.000 698.000 279.000 1.637.000 3.485.000
Skattekostnad -160.000 -174.000 -83.000 -459.000 -954.000
Årsresultat 516.000 524.000 196.000 1.177.000 2.530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 297.000 366.000 511.000 5.940.000
Sum omløpsmidler 11.608.000 11.082.000 9.266.000 9.837.000 9.122.000
Sum eiendeler 11.809.000 11.379.000 9.632.000 10.348.000 15.062.000
Sum opptjent egenkapital 5.738.000 5.222.000 4.698.000 4.502.000 8.325.000
Sum egenkapital 5.838.000 5.322.000 4.798.000 4.602.000 8.425.000
Sum langsiktig gjeld 3.497.000 3.442.000 3.247.000 3.367.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.475.000 2.615.000 1.587.000 2.380.000 6.637.000
Sum gjeld og egenkapital 11.810.000 11.379.000 9.632.000 10.349.000 15.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.330.000 16.088.000 10.632.000 14.201.000 16.967.000
Andre inntekter 64.000 78.000 123.000 77.000 62.000
Driftsinntekter 13.394.000 16.166.000 10.754.000 14.278.000 17.028.000
Varekostnad -4.910.000 -7.070.000 -2.968.000 -4.868.000 -6.568.000
Lønninger -4.688.000 -5.059.000 -4.607.000 -4.520.000 -4.486.000
Avskrivning -104.000 -130.000 -129.000 -139.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.941.000 -2.863.000 -2.957.000 -2.849.000 -2.429.000
Driftskostnader -12.643.000 -15.122.000 -10.661.000 -12.376.000 -13.614.000
Driftsresultat 750.000 1.044.000 94.000 1.902.000 3.415.000
Finansinntekter 82.000 114.000 302.000 359.000 212.000
Finanskostnader -156.000 -459.000 -116.000 -624.000 -142.000
Finans -74.000 -345.000 186.000 -265.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.530.000
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 0
Årsresultat 516.000 524.000 196.000 1.177.000 2.530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 38.000 0 17.000 10.000
Fast eiendom 23.000 25.000 27.000 29.000 31.000
Maskiner anlegg 0 0 23.000 30.000 37.000
Driftsløsøre 131.000 232.000 314.000 434.000 540.000
Sum varige driftsmidler 153.000 257.000 364.000 493.000 608.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 5.323.000
Sum anleggsmidler 201.000 297.000 366.000 511.000 5.940.000
Varebeholdning 2.803.000 2.338.000 3.315.000 1.679.000 1.423.000
Kundefordringer 1.392.000 1.364.000 785.000 1.672.000 2.353.000
Andre fordringer 133.000 133.000 158.000 124.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.281.000 7.247.000 5.009.000 6.362.000 5.266.000
Sum omløpsmidler 11.608.000 11.082.000 9.266.000 9.837.000 9.122.000
Sum eiendeler 11.809.000 11.379.000 9.632.000 10.348.000 15.062.000
Sum opptjent egenkapital 5.738.000 5.222.000 4.698.000 4.502.000 8.325.000
Sum egenkapital 5.838.000 5.322.000 4.798.000 4.602.000 8.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 67.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.497.000 3.442.000 3.247.000 3.367.000 0
Leverandørgjeld 1.107.000 1.249.000 584.000 938.000 1.993.000
Betalbar skatt 168.000 279.000 0 466.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 741.000 605.000 550.000 521.000 749.000
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 458.000 482.000 454.000 454.000 3.887.000
Sum kortsiktig gjeld 2.475.000 2.615.000 1.587.000 2.380.000 6.637.000
Sum gjeld og egenkapital 11.810.000 11.379.000 9.632.000 10.349.000 15.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.133.000 8.467.000 7.679.000 7.457.000 2.485.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.2 5.8 4.1 1.4
Likviditetsgrad 2 3.6 3.3 3.7 3.5 1.2
Soliditet 49.4 46.8 49.8 44.5 55.9
Resultatgrad 5.6 6.5 0.9 13.3 20.1
Rentedekningsgrad 4.8 2.3 0.8 3.6 25.5
Gjeldsgrad 1 1.1 1 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 7 10.2 4.1 21.8 24.1
Signatur
23.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex