Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røe Holding AS
Juridisk navn:  Røe Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Kongeveg 57 Jernbanegata 32A Fax:
7604 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 988871680
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Pedersen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.43%
Egenkapital  
  
-40.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 817.000 536.000 434.000 5.331.000 331.000
Egenkapital: 1.785.000 2.977.000 3.453.000 3.030.000 6.329.000
Regnskap for  Røe Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -5.000 -9.000 -13.000 -8.000
Driftsresultat -13.000 -5.000 -9.000 -13.000 -8.000
Finansinntekter 830.000 541.000 443.000 5.344.000 367.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -27.000
Finans 830.000 541.000 443.000 5.344.000 340.000
Resultat før skatt 817.000 536.000 434.000 5.331.000 331.000
Skattekostnad -9.000 -12.000 -12.000 -130.000 -37.000
Årsresultat 808.000 524.000 423.000 5.201.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.408.000 2.689.000 2.652.000 2.616.000 2.004.000
Sum omløpsmidler 1.388.000 300.000 813.000 549.000 4.683.000
Sum eiendeler 2.796.000 2.989.000 3.465.000 3.165.000 6.687.000
Sum opptjent egenkapital 1.497.000 2.689.000 3.165.000 2.743.000 6.041.000
Sum egenkapital 1.785.000 2.977.000 3.453.000 3.030.000 6.329.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 12.000 12.000 134.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 2.989.000 3.465.000 3.165.000 6.687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -5.000 -9.000 -13.000 -8.000
Driftskostnader -13.000 -5.000 -9.000 -13.000 -8.000
Driftsresultat -13.000 -5.000 -9.000 -13.000 -8.000
Finansinntekter 830.000 541.000 443.000 5.344.000 367.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -27.000
Finans 830.000 541.000 443.000 5.344.000 340.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 -8.500.000 0
Årsresultat 808.000 524.000 423.000 5.201.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.408.000 2.689.000 2.652.000 2.616.000 2.004.000
Sum anleggsmidler 1.408.000 2.689.000 2.652.000 2.616.000 2.004.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.109.000 0 0 0 3.605.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 279.000 300.000 813.000 549.000 1.078.000
Sum omløpsmidler 1.388.000 300.000 813.000 549.000 4.683.000
Sum eiendeler 2.796.000 2.989.000 3.465.000 3.165.000 6.687.000
Sum opptjent egenkapital 1.497.000 2.689.000 3.165.000 2.743.000 6.041.000
Sum egenkapital 1.785.000 2.977.000 3.453.000 3.030.000 6.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 5.000 0
Betalbar skatt 7.000 12.000 12.000 130.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 0 -8.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 321.000
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 12.000 12.000 134.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 2.989.000 3.465.000 3.165.000 6.687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 288.000 801.000 415.000 4.325.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 67.8 4.1 13.1
Likviditetsgrad 2 1.4 2 67.8 4.1 13.1
Soliditet 63.8 99.6 99.7 95.8 94.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 13.3
Gjeldsgrad 0.6 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.2 17.9 12.5 168.5 5.4
Signatur
27.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex