Røe Bygg As
Juridisk navn:  Røe Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Tomas Røe Røesgrenda V/ Tomas Røe Røesgrenda Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 918143513
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/24/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.53%
Resultat  
  
-69.58%
Egenkapital  
  
25.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.758.000 1.861.000
Resultat: 101.000 332.000
Egenkapital: 358.000 286.000
Regnskap for  Røe Bygg As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.758.000 1.861.000
Driftskostnader -1.661.000 -1.531.000
Driftsresultat 98.000 330.000
Finansinntekter 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 1.000
Resultat før skatt 101.000 332.000
Skattekostnad -29.000 -80.000
Årsresultat 72.000 252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0
Sum omløpsmidler 736.000 584.000
Sum eiendeler 738.000 584.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 252.000
Sum egenkapital 358.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 737.000 584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.758.000 1.861.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.758.000 1.861.000
Varekostnad -538.000 -535.000
Lønninger -1.018.000 -837.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -159.000
Driftskostnader -1.661.000 -1.531.000
Driftsresultat 98.000 330.000
Finansinntekter 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 72.000 252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0
Sum anleggsmidler 2.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 236.000 59.000
Andre fordringer 0 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 500.000 516.000
Sum omløpsmidler 736.000 584.000
Sum eiendeler 738.000 584.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 252.000
Sum egenkapital 358.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 7.000 -31.000
Betalbar skatt 29.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 236.000 168.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 737.000 584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 286.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2
Likviditetsgrad 2 1.9 2
Soliditet 48.6 4
Resultatgrad 5.6 17.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 13.7 56.7
Signatur
11.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex