Rødbrygga AS
Juridisk navn:  Rødbrygga AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76152666
Postboks 286 Markedsgata 6 Fax: 76151476
8455 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 957576095
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.38%
Resultat  
  
40.56%
Egenkapital  
  
7.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 749.000 800.000 772.000 765.000 722.000
Resultat: 253.000 180.000 119.000 1.136.000 112.000
Egenkapital: 2.490.000 2.313.000 2.192.000 2.105.000 2.010.000
Regnskap for  Rødbrygga AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 749.000 800.000 772.000 765.000 722.000
Driftskostnader -344.000 -471.000 -535.000 -499.000 -466.000
Driftsresultat 406.000 329.000 237.000 267.000 257.000
Finansinntekter -38.000 -26.000 20.000 1.013.000 11.000
Finanskostnader -115.000 -122.000 -137.000 -144.000 -155.000
Finans -153.000 -148.000 -117.000 869.000 -144.000
Resultat før skatt 253.000 180.000 119.000 1.136.000 112.000
Skattekostnad -76.000 -60.000 -32.000 -40.000 -30.000
Årsresultat 177.000 120.000 87.000 1.095.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.685.000 3.787.000 4.017.000 4.120.000 4.137.000
Sum omløpsmidler 776.000 761.000 826.000 1.549.000 659.000
Sum eiendeler 4.461.000 4.548.000 4.843.000 5.669.000 4.796.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.213.000 2.092.000 2.005.000 1.910.000
Sum egenkapital 2.490.000 2.313.000 2.192.000 2.105.000 2.010.000
Sum langsiktig gjeld 1.864.000 2.077.000 2.291.000 2.504.000 2.717.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 158.000 360.000 1.059.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 4.548.000 4.843.000 5.668.000 4.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 749.000 800.000 772.000 765.000 722.000
Driftsinntekter 749.000 800.000 772.000 765.000 722.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -54.000 -219.000 -217.000 -200.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -252.000 -318.000 -299.000 -255.000
Driftskostnader -344.000 -471.000 -535.000 -499.000 -466.000
Driftsresultat 406.000 329.000 237.000 267.000 257.000
Finansinntekter -38.000 -26.000 20.000 1.013.000 11.000
Finanskostnader -115.000 -122.000 -137.000 -144.000 -155.000
Finans -153.000 -148.000 -117.000 869.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 177.000 120.000 87.000 1.095.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 75.000 58.000 46.000 41.000
Fast eiendom 3.216.000 3.216.000 3.384.000 3.553.000 3.721.000
Maskiner anlegg 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.426.000 3.444.000 3.636.000 3.776.000 3.898.000
Sum finansielle anleggsmidler 201.000 268.000 323.000 298.000 198.000
Sum anleggsmidler 3.685.000 3.787.000 4.017.000 4.120.000 4.137.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 323.000 350.000 290.000 1.220.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 411.000 536.000 329.000 462.000
Sum omløpsmidler 776.000 761.000 826.000 1.549.000 659.000
Sum eiendeler 4.461.000 4.548.000 4.843.000 5.669.000 4.796.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.213.000 2.092.000 2.005.000 1.910.000
Sum egenkapital 2.490.000 2.313.000 2.192.000 2.105.000 2.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.864.000 2.077.000 2.291.000 2.504.000 2.717.000
Leverandørgjeld 0 38.000 9.000 7.000 10.000
Betalbar skatt 59.000 77.000 45.000 46.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 10.000 18.000 0 13.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 32.000 289.000 7.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 158.000 360.000 1.059.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 4.462.000 4.548.000 4.843.000 5.668.000 4.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 603.000 466.000 490.000 591.000
Likviditetsgrad 1 7.2 4.8 2.3 1.5 9.7
Likviditetsgrad 2 7.2 4.8 2.3 1.5 9.7
Soliditet 55.8 50.9 45.3 37.1 41.9
Resultatgrad 54.2 41.1 30.7 34.9 35.6
Rentedekningsgrad 3.5 2.7 1.7 8.9 1.7
Gjeldsgrad 0.8 1 1.2 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.2 6.7 5.3 22.6 5.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex