Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rågodt AS
Juridisk navn:  Rågodt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22880500
C/O Bama Gruppen As Postboks 263 Alnabru Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 22880507
0614 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918045856
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/1964
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as fruba
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -8.000
Egenkapital: 281.000 281.000 273.000 277.000 281.000
Regnskap for  Rågodt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -8.000 -8.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -8.000 -8.000 -15.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Resultat før skatt -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -8.000
Skattekostnad 2.000 2.000 1.000 1.000 -1.000
Årsresultat -6.000 -7.000 -4.000 -4.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 281.000 281.000 270.000 276.000 281.000
Sum eiendeler 281.000 281.000 273.000 277.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -23.000 -16.000 -12.000 -7.000
Sum egenkapital 281.000 281.000 273.000 277.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 282.000 281.000 273.000 277.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -8.000 -8.000 -15.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -8.000 -8.000 -15.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -8.000 -8.000 -15.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -4.000 -4.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 20.000 0 0 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 273.000 262.000 270.000 276.000 136.000
Sum omløpsmidler 281.000 281.000 270.000 276.000 281.000
Sum eiendeler 281.000 281.000 273.000 277.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -23.000 -16.000 -12.000 -7.000
Sum egenkapital 281.000 281.000 273.000 277.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 282.000 281.000 273.000 277.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 281.000 281.000 270.000 276.000 281.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.8 -2.2 -2.2 -2.8
Signatur
22.07.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex