Rådhusveien 22 AS
Juridisk navn:  Rådhusveien 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62836450
Skolebakken 3B Skolebakken 3B Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 946765589
Aksjekapital: 410.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.64%
Resultat  
  
-134.62%
Egenkapital  
  
1.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 116.000 156.000 156.000 120.000 120.000
Resultat: -27.000 78.000 74.000 16.000 25.000
Egenkapital: 1.342.000 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000
Regnskap for  Rådhusveien 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 116.000 156.000 156.000 120.000 120.000
Driftskostnader -143.000 -79.000 -82.000 -104.000 -95.000
Driftsresultat -27.000 77.000 74.000 16.000 25.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 78.000 74.000 16.000 25.000
Skattekostnad 6.000 -16.000 -19.000 -3.000 -4.000
Årsresultat -21.000 61.000 55.000 14.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000
Sum omløpsmidler 277.000 234.000 314.000 306.000 325.000
Sum eiendeler 1.462.000 1.455.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 137.000 122.000 252.000 334.000
Sum egenkapital 1.342.000 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 34.000 35.000 33.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 104.000 235.000 135.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 1.462.000 1.454.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.000 156.000 156.000 120.000 120.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 116.000 156.000 156.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -43.000 -46.000 -68.000 -59.000
Driftskostnader -143.000 -79.000 -82.000 -104.000 -95.000
Driftsresultat -27.000 77.000 74.000 16.000 25.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 -46.000 -186.000 -96.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 61.000 55.000 14.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.185.000 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.185.000 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.185.000 1.221.000 1.257.000 1.293.000 1.329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 66.000 56.000 56.000 38.000
Andre fordringer 76.000 16.000 17.000 16.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 151.000 241.000 234.000 172.000
Sum omløpsmidler 277.000 234.000 314.000 306.000 325.000
Sum eiendeler 1.462.000 1.455.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 137.000 122.000 252.000 334.000
Sum egenkapital 1.342.000 1.316.000 1.301.000 1.431.000 1.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 34.000 35.000 33.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 34.000 35.000 33.000 34.000
Leverandørgjeld 12.000 11.000 0 15.000 0
Betalbar skatt 7.000 3.000 2.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 30.000 30.000 20.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 60.000 203.000 100.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 104.000 235.000 135.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 1.462.000 1.454.000 1.571.000 1.599.000 1.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 130.000 79.000 171.000 218.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.3 1.3 2.3 3.0
Likviditetsgrad 2 3.3 2.3 1.3 2.3 3.1
Soliditet 91.8 90.5 82.8 89.5 91.5
Resultatgrad -23.3 49.4 47.4 13.3 20.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.8 5.4 4.7 1 1.5
Signatur
04.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex