Pubben As
Juridisk navn:  Pubben As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95019375
Gjertrudmyr 9 Jon Torbergssons Vei 10 Fax: 51419651
4072 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 974396696
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/4/1995 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
-110.38%
Egenkapital  
  
-64.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.350.000 2.288.000 2.671.000 2.783.000 3.073.000
Resultat: -385.000 -183.000 -300.000 -88.000 -106.000
Egenkapital: 211.000 595.000 779.000 1.079.000 1.166.000
Regnskap for  Pubben As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.350.000 2.288.000 2.671.000 2.783.000 3.073.000
Driftskostnader -2.735.000 -2.476.000 -2.982.000 -2.898.000 -3.228.000
Driftsresultat -385.000 -187.000 -310.000 -115.000 -155.000
Finansinntekter 0 4.000 11.000 27.000 49.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 4.000 10.000 26.000 49.000
Resultat før skatt -385.000 -183.000 -300.000 -88.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -183.000 -300.000 -88.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 515.000 952.000 2.138.000 2.464.000 2.684.000
Sum eiendeler 520.000 957.000 2.143.000 2.469.000 2.689.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 120.000 304.000 604.000 691.000
Sum egenkapital 211.000 595.000 779.000 1.079.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 110.000 152.000 1.177.000 1.178.000 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 209.000 187.000 212.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 956.000 2.143.000 2.469.000 2.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.331.000 2.273.000 2.671.000 2.764.000 3.073.000
Andre inntekter 19.000 16.000 0 19.000 0
Driftsinntekter 2.350.000 2.288.000 2.671.000 2.783.000 3.073.000
Varekostnad -922.000 -884.000 -987.000 -947.000 -1.098.000
Lønninger -769.000 -596.000 -773.000 -868.000 -1.012.000
Avskrivning 0 0 0 0 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.044.000 -996.000 -1.222.000 -1.083.000 -1.046.000
Driftskostnader -2.735.000 -2.476.000 -2.982.000 -2.898.000 -3.228.000
Driftsresultat -385.000 -187.000 -310.000 -115.000 -155.000
Finansinntekter 0 4.000 11.000 27.000 49.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 4.000 10.000 26.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -183.000 -300.000 -88.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 92.000 123.000 153.000 166.000 108.000
Kundefordringer 17.000 36.000 58.000 55.000 198.000
Andre fordringer 15.000 86.000 44.000 49.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 392.000 707.000 1.883.000 2.194.000 2.332.000
Sum omløpsmidler 515.000 952.000 2.138.000 2.464.000 2.684.000
Sum eiendeler 520.000 957.000 2.143.000 2.469.000 2.689.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 120.000 304.000 604.000 691.000
Sum egenkapital 211.000 595.000 779.000 1.079.000 1.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 110.000 152.000 1.177.000 1.178.000 1.203.000
Leverandørgjeld 38.000 89.000 36.000 41.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 56.000 85.000 86.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 64.000 66.000 85.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 209.000 187.000 212.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 956.000 2.143.000 2.469.000 2.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 743.000 1.951.000 2.252.000 2.365.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4 11.4 11.6 8.4
Likviditetsgrad 2 2.1 4 10.6 10.9 8.1
Soliditet 40.5 62.2 36.4 43.7 43.4
Resultatgrad -16.4 -8.2 -11.6 -4.1 -5.0
Rentedekningsgrad -88.0
Gjeldsgrad 1.5 0.6 1.8 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet -73.9 -19.1 -3.6 -3.9
Signatur
06.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex