Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Psoriasis- Og Eksemforbundet Hamar Og Omegn
Juridisk navn:  Psoriasis- Og Eksemforbundet Hamar Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99588589
Postboks 177 Fax:
2302 Hamar 2302 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 984054424
Aksjekapital: 492.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/1972 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.15%
Resultat  
  
233.33%
Egenkapital  
  
-0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2010
Omsetning: 84.000 162.000 187.000
Resultat: 84.000 -63.000 71.000
Egenkapital: 489.000 492.000 629.000
Regnskap for  Psoriasis- Og Eksemforbundet Hamar Og Omegn
Resultat 2019 2018 2010
Driftsinntekter 84.000 162.000 187.000
Driftskostnader 0 -225.000 -130.000
Driftsresultat 84.000 -63.000 57.000
Finansinntekter 0 0 14.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 14.000
Resultat før skatt 84.000 -63.000 71.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 84.000 -63.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 489.000 492.000 629.000
Sum eiendeler 489.000 492.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 0 629.000
Sum egenkapital 489.000 492.000 629.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 489.000 492.000 629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.000 157.000
Andre inntekter 84.000 148.000 30.000
Driftsinntekter 84.000 162.000 187.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -225.000 -130.000
Driftskostnader 0 -225.000 -130.000
Driftsresultat 84.000 -63.000 57.000
Finansinntekter 0 0 14.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 84.000 -63.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 489.000 492.000 628.000
Sum omløpsmidler 489.000 492.000 629.000
Sum eiendeler 489.000 492.000 629.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 0 629.000
Sum egenkapital 489.000 492.000 629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 489.000 492.000 629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 492.000 629.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0
Soliditet 1 1 100.0
Resultatgrad 1 -38.9 30.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.2 -12.8 11.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex