Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proteinfabrikken AS
Juridisk navn:  Proteinfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33420890
Borgeskogen 47 Borgeskogen 47 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 883746902
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/7/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.4%
Resultat  
  
-194.03%
Egenkapital  
  
-18.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 91.474.000 109.418.000 109.543.000 99.245.000 115.908.000
Resultat: -3.640.000 3.871.000 5.948.000 -4.933.000 2.631.000
Egenkapital: 11.581.000 14.262.000 11.669.000 6.785.000 10.676.000
Regnskap for  Proteinfabrikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 91.474.000 109.418.000 109.543.000 99.245.000 115.908.000
Driftskostnader -94.444.000 -104.150.000 -103.559.000 -102.994.000 -110.716.000
Driftsresultat -2.969.000 5.268.000 5.983.000 -3.748.000 5.193.000
Finansinntekter 76.000 109.000 1.311.000 219.000 358.000
Finanskostnader -747.000 -1.506.000 -1.347.000 -1.403.000 -2.921.000
Finans -671.000 -1.397.000 -36.000 -1.184.000 -2.563.000
Resultat før skatt -3.640.000 3.871.000 5.948.000 -4.933.000 2.631.000
Skattekostnad 959.000 568.000 -1.064.000 1.042.000 -783.000
Årsresultat -2.681.000 4.439.000 4.884.000 -3.891.000 1.848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.609.000 6.425.000 12.154.000 12.195.000 11.299.000
Sum omløpsmidler 32.172.000 33.465.000 30.357.000 21.690.000 31.263.000
Sum eiendeler 38.781.000 39.890.000 42.511.000 33.885.000 42.562.000
Sum opptjent egenkapital 8.494.000 11.175.000 8.582.000 3.698.000 7.589.000
Sum egenkapital 11.581.000 14.262.000 11.669.000 6.785.000 10.676.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.127.000 6.647.000 6.215.000
Sum kortsiktig gjeld 27.199.000 25.628.000 24.714.000 20.454.000 25.672.000
Sum gjeld og egenkapital 38.780.000 39.890.000 42.510.000 33.886.000 42.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.474.000 103.621.000 108.436.000 99.245.000 115.908.000
Andre inntekter 0 5.797.000 1.107.000 0 0
Driftsinntekter 91.474.000 109.418.000 109.543.000 99.245.000 115.908.000
Varekostnad -65.154.000 -74.099.000 -69.750.000 -68.373.000 -74.360.000
Lønninger -8.742.000 -7.646.000 -9.996.000 -11.951.000 -12.131.000
Avskrivning -275.000 -476.000 -772.000 -729.000 -907.000
Nedskrivning 0 -600.000 0 0 0
Andre driftskostnader -20.273.000 -21.329.000 -23.041.000 -21.941.000 -23.318.000
Driftskostnader -94.444.000 -104.150.000 -103.559.000 -102.994.000 -110.716.000
Driftsresultat -2.969.000 5.268.000 5.983.000 -3.748.000 5.193.000
Finansinntekter 76.000 109.000 1.311.000 219.000 358.000
Finanskostnader -747.000 -1.506.000 -1.347.000 -1.403.000 -2.921.000
Finans -671.000 -1.397.000 -36.000 -1.184.000 -2.563.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.846.000 0 0 0
Årsresultat -2.681.000 4.439.000 4.884.000 -3.891.000 1.848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.515.000 2.556.000 1.988.000 3.051.000 2.010.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 245.000 520.000 1.450.000 1.758.000 1.779.000
Sum varige driftsmidler 245.000 520.000 1.450.000 1.758.000 1.779.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.849.000 3.349.000 8.716.000 7.386.000 7.511.000
Sum anleggsmidler 6.609.000 6.425.000 12.154.000 12.195.000 11.299.000
Varebeholdning 21.829.000 18.335.000 15.285.000 15.405.000 19.487.000
Kundefordringer 7.248.000 6.118.000 8.372.000 4.172.000 7.991.000
Andre fordringer 1.966.000 7.977.000 3.675.000 1.685.000 3.302.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 378.000 432.000 429.000 483.000
Sum omløpsmidler 32.172.000 33.465.000 30.357.000 21.690.000 31.263.000
Sum eiendeler 38.781.000 39.890.000 42.511.000 33.885.000 42.562.000
Sum opptjent egenkapital 8.494.000 11.175.000 8.582.000 3.698.000 7.589.000
Sum egenkapital 11.581.000 14.262.000 11.669.000 6.785.000 10.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.850.000 10.289.000 10.780.000 10.387.000 10.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.127.000 6.647.000 6.215.000
Leverandørgjeld 14.659.000 11.480.000 11.577.000 7.770.000 13.030.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 656.000 681.000 787.000 806.000 874.000
Utbytte 0 -1.846.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.035.000 1.332.000 1.570.000 1.491.000 1.669.000
Sum kortsiktig gjeld 27.199.000 25.628.000 24.714.000 20.454.000 25.672.000
Sum gjeld og egenkapital 38.780.000 39.890.000 42.510.000 33.886.000 42.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.973.000 7.837.000 5.643.000 1.236.000 5.591.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5
Soliditet 29.9 35.8 27.5 20.0 25.1
Resultatgrad -3.2 4.8 5.5 -3.8 4.5
Rentedekningsgrad 3.5 4.4 -2.5 1.9
Gjeldsgrad 2.3 1.8 2.6 4.0 3.0
Total kapitalrentabilitet -7.5 13.5 17.2 -10.4 13.0
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex